Ekonomi och utveckling

Enheten omfattar områdena ekonomi, IT och utveckling av VP-process, ledningsprocesser, uppföljning med mera. Enheten ansvarar för den ekonomiska handläggningen inom förvaltningen utifrån stadens gemensamma budgetprocesser. Enheten ansvarar också för hela stadsbyggnadskontorets IT-verksamhet. Ekonomi och utvecklingsenheten ger stöd och råd till direktör och avdelningsledningar inom verksamhetsområdet, och utarbetar övergripande policys och riktlinjer.

Senast ändrad: