HR-enhet

HR-enheten ansvarar för den personaladministrativa handläggningen inom förvaltningen utifrån stadens gemensamma HR-processer. Enheten utarbetar övergripande policys och riktlinjer inom verksamhetsområdet och ger stöd och råd till direktör och avdelningsledningar inom HR-området.

Senast ändrad: