Kommunikationsenhet

Kommunikationsenheten stödjer stadsbyggnadskontorets verksamheter med intern och extern kommunikationsrådgivning, mediekontakter, omvärldsbevakning, och studiebesöksverksamhet. Enheten leder och samordnar arbetet med intranätet, externa webbplatsen malmo.se, tidningen Planering i Malmö samt producerar text, bild, film och layout. Till enheten hör också ett digitaltryckeri.

Senast ändrad: