Kontakt

Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Frågor som rör bostad och byggande
  • Att gå igenom din ansökan och handlingar   
  • Information och rådgivning kring bygglovsfrågor   
  • Detaljplanebestämmelser   
  • Verksamhetsförfrågningar   
  • Information om pågående projekt   
  • Aktuella kungörelser

Från den 1 april bokar du alla dina besök i bygglovsfrågor via kontaktcenter.

Stadsbyggnadskontorets arkiv

Om du har ett hus eller lägenhet och vill veta när det är byggt och om det gjorts ombyggnader, hör av dig till Stadsbyggnadskontorets arkiv:
E-post:  sbk.arkiv@malmo.se
Tel: 040-34 24 24

Bostadsanpassningsbidrag

Tel: 040-34 17 33

Praktik, examensarbete eller spontanansökan

Lediga jobb

E-post för myndighetsärenden: stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Tel: 040-34 10 00

Postadress: 205 80 Malmö
Besöksadress: Stadshuset, August Palms plats 1
www.malmo.se

Kommunikationsenhet
Tel: 040-34 24 56
Fax: 040-97 03 14

Planavdelning
Tel:040-34 22 97
Fax: 040-34 35 63

Stadsarkitektavdelning
Tel: 040-34 22 73 
Fax: 040-34 23 90

Stadsmätningsavdelning
Tel: 040-34 24 35
Fax: 040-34 24 08

Lantmäterimyndighet, kommunal
Tel: 040-342335
Fax: 040-34 23 90

Arkiv:
Tel: 040-34 24 24
Fax: 040-34 24 65