Planenhet 1

Tre planenheter ansvarar för upprättande av planprogram och detaljplaner, av såväl strategisk och strukturell som projektinriktad karaktär. I planarbetet inryms utredningar och ställningstaganden avseende stadsgestaltning, landskapsbild, innehåll, miljöfrågor, trygghet och säkerhet, trafiklösningar m.m. I planenheterna drivs också ett aktivt utvecklingsarbete i stadsbyggnadsfrågor både i särskilda projekt och i form av metodutveckling, utredningar och skissarbete för områden i staden.

Senast ändrad: