Bygglovenhet 2

Bygglovenheten ansvarar för en bygglovgivning i överensstämmelse med gällande lagar och framtagna översikts- och detaljplaner. Bygglovsenheten svarar för att diskussion, rådgivning och information har en hög arkitektonisk nivå för såväl byggnader som stadsbilden i dess helhet.

Senast ändrad: 2019-06-11 13:19