Bygglovenhet 3

Bygglovenheten ansvarar för den tekniska delen inom bygglovsprocessen. Enheten svarar för bland annat arbetsplatsbesök, tekniska samrådsmöten och uppföljning av kontrollplan. Enheten svarar också för rådgivning och information kring olika tekniska frågor som rör byggnation.

Senast ändrad: