Kund- och Byggadministrativt stöd

Enheten för Kund- och Byggadministrativt stöd ansvarar för att säkerställa ärendehanteringen inom bygglovprocessen avseende administration, uppföljning, statistik och kundinformation.

Senast ändrad: 2019-06-11 13:26