Enheten för arkiv och informationsförvaltning

Arkivenheten ansvara för kontorets arkivhållning och enheten har en speciell roll som arkivansvarig för förvaltningen. Förutom arkiveringsuppgifter har enheten en viktig servicefunktion gentemot allmänhet och byggmarknadens olika aktörer.

Senast ändrad: 2017-11-06 14:26