Mätningsenhet

Mätningsenheten utför olika mätningsuppdrag i form av finutsättning, lägeskontroll och olika mätuppdrag till exempel grovutsättning, gränsutvisning med mera.

Mätningsenheten ansvarar även för stadens mätningsväsende inklusive referensnät, nybyggnadskartor och uppdatering av kartdatabaser.

Kontakta mätningsenheten

Telefon: 040-34 23 35
E-post: sbk.matningsenheten@malmo.se

Senast ändrad: