Strategiavdelning

Består av två strategienheter som ansvarar för strategiska och översiktliga planeringsfrågor.

Strategiavdelningen ansvarar för strategiska och översiktliga planeringsfrågor. Hit hör den kommunomfattande översiktsplaneringen och engagemang i regionala planeringsfrågor. För stadsutvecklingsfrågor även EU-samarbete, FOU-frågor och kontorsövergripande värdegrundsarbete. Avdelningen svarar också för övergripande planering inom områdena bostadsförsörjning, energi, naturvård, landskapsplanering och trafik samt lokaliseringsutredningar med mera.

Strategienhet 1

Avdelningschef
Johan Emanuelson
E-post johan.emanuelson@malmo.se
040-342346

Enhetschef
Daniel Svanfelt
E-post daniel.svanfelt@malmo.se
040-342518

Strategienhet 2

Avdelningschef
Johan Emanuelson
E-post johan.emanuelson@malmo.se
040-342346

Enhetschef
Kristoffer Widestam
E-post kristoffer.widestam@malmo.se
040-342321