$left
$middle

Planavdelning

Består av tre planenheter som ansvarar för upprättande av planprogram och detaljplaner.

Avdelningschef

Avdelningschef är Vesna Vasiljkovic.

Planenheter

Tre planenheter som gemensamt ansvarar för upprättande av planprogram och detaljplaner, av såväl strategisk och strukturell som projektinriktad karaktär. I planarbetet inryms utredningar och ställningstaganden avseende stadsgestaltning, landskapsbild, innehåll, miljöfrågor, trygghet och säkerhet, trafiklösningar m.m. I planenheterna drivs också ett aktivt utvecklingsarbete i stadsbyggnadsfrågor både i särskilda projekt och i form av metodutveckling, utredningar och skissarbete för områden i staden.

sv