$left
$middle

NKI för Detaljplaneprocessen

Frågorna finns till för att utveckla och vid behov förbättra stadsbyggnadskontorets kundbemötande och handläggningsförfarande.

Fråga 1

Fråga 2
Kontorets bemötande * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra Vet ej
Har vi på ett tjänstvilligt sätt tagit hand om ert ärende?

Har vi på ett bra sätt informerat sökande om vad som sker i ärendet och haft bra möten?

Har kommunikationen fungerat tillfredsställande?
Fråga 3

Fråga 4
Handläggningstid * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra Vet ej
Har handläggningstiden varit rimlig utifrån förutsättningarna?
Fråga 5

Fråga 6
Professionalitet * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra Vet ej
Har handläggaren gett tydliga besked i sakfrågan och bra förklaringar till besluten?
Fråga 7

Fråga 8
Tillgänglighet * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket dåligt Dåligt Varken eller Bra Mycket bra Vet ej
Har vi på ett tjänstvilligt sätt tagit hand om ert ärende?

Har vi på ett bra sätt informerat sökande om vad som sker i ärendet och haft bra möten?

Har kommunikationen fungerat tillfredsställande?
Fråga 9

Fråga 10
Har den överenskomna tidplanen hållits? * (obligatorisk)
Fråga 10


Fråga 11

Fråga 12

Så här hanterar Malmö stad dina personuppgifter

Du får gärna vara anonym om du vill när du framför dina synpunkter på vår verksamhet. Skulle det vara så att du vill ha svar på dina synpunkter på vår verksamhet så behöver vi dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig.

Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på www.malmo.se/personuppgifter. Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter fel så kan du anmäla det till Dataskyddsinspektionen.

Senast ändrad:

sv