$left
$middle

Stadsbyggnadsdirektör och organisationsschema

Stadsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för planering, byggande och stadsmätning. Stadsbyggnadsdirektör är Marcus Horning.

Förvaltningen har ca 230 årsarbetare fördelade på fem avdelningar.

Organisationsschema

OrganisationsSchema Stadsbyggnadskontoret
sv