$left
$middle

Stadsbyggnadsdirektör och organisationsschema

Stadsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för planering, byggande och stadsmätning. Stadsbyggnadsdirektör är Marcus Horning.

Förvaltningen har ca 230 årsarbetare fördelade på fem avdelningar.

Organisationsschema

OrganisationsSchema Stadsbyggnadskontoret