$left
$middle

Tyck till och hjälp oss bli bättre!

Ge oss en minut. Vi vore tacksamma om du kunde besvara tre frågor som hjälper oss bli bättre.

Vi tycker att våra intressenters synpunkter ger oss ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma brister, förbättra tjänster och utveckla tjänsteutbudet. Malmöbornas synpunkter och klagomål inom vårt verksamhetsområde betraktar vi som ett engagemang för Malmö och en grund till utveckling och förbättringar. Därför är vi angelägna om att Du framför Dina synpunkter.

Tack på förhand!

Frågor
1
Mitt ärende gällde
1

2
Betygsätt från 1 – 5, där 1 är lägsta betyget och 5 det högsta
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 2 3 4 5
Kontorets bemötande

Den tid det tog att få mitt ärende handlagt

Korrekt och professionell ärendebehandling

Handläggarens tillgänglighet via besök, mejl och telefon

Leveransen motsvarar mina förväntningar

Avgiften är rimlig
3

Bakgrundsinformation
Jag vill få återkoppling


Är du anställd i Malmö stad?Du får vara anonym om du vill men vill du ha svar måste du ange dina kontaktuppgifter. Det underlättar också om du berättar vilket ärende det gäller, tex genom att ange diarienummer eller adress.

Mina kontaktuppgifter (frivilligt men om du vill få återkoppling måste vi kunna kontakta dig):
Så här hanterar Malmö stad dina personuppgifter

Du får gärna vara anonym om du vill när du framför dina synpunkter på vår verksamhet. Skulle det vara så att du vill ha svar på dina synpunkter på vår verksamhet så behöver vi dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig.

Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på www.malmo.se/personuppgifter. Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter fel så kan du anmäla det till Dataskyddsinspektionen.

Senast ändrad: