$left
$middle

Strategiavdelning

Består av två strategienheter som ansvarar för strategiska och översiktliga planeringsfrågor.

Avdelningschef

Tf avdelningschef är Vesna Vasiljkovic.

Strategiavdelningen

Strategiavdelningen ansvarar för strategiska och översiktliga planeringsfrågor. Hit hör den kommunomfattande översiktsplaneringen och engagemang i regionala planeringsfrågor. För stadsutvecklingsfrågor även EU-samarbete, FOU-frågor och kontorsövergripande värdegrundsarbete. Avdelningen svarar också för övergripande planering inom områdena bostadsförsörjning, energi, naturvård, landskapsplanering och trafik samt lokaliseringsutredningar med mera.

sv