Stadsbyggnadskontorets trycksaker

Arkitekturguide för Västra Hamnen (pdf, 1.6 MB)
Basar Malmö (pdf, 41.6 MB)
>Bo01 kvalitetsprogrammet (pdf, 1.2 MB)
Current urban development V H 2012 eng (pdf, 5.4 MB)
Det fjärde stadsrummet (pdf, 6.5 MB)
Det fjärde stadsrummet - english summery (pdf, 6.2 MB)
Det goda samtalet om Flagghusen (pdf, 44.4 MB)
Det goda samtalet om Flagghusen (pdf, 746.9 kB) broschyr
Det Offentliga rummet i Västra Hamnen (pdf, 22.9 MB)
Det Offentliga Rummet i Västra Hamnen - sammanfattning (pdf, 5.2 MB)
The creative dialogue for Flagghusen (pdf, 31 MB)
The Creative Dialogue Concerning Flagghusen (pdf, 753.3 kB) (broshyr)
Dagvattensstrategi för Malmö, Samrådsförslag (pdf, 1.2 MB)
Dragörkajen, parallella uppdrag (pdf, 1.4 MB)
Energistrategi för Malmö (pdf, 13.8 MB)
Friytor vid förskolor och skolor (pdf, 4.5 MB)
Förtäta Malmö, Dialog-PM (pdf, 8.7 MB)
Grönplan för Malmö (pdf, 17.9 MB)
Grönplan populärutgåva (pdf, 2 MB)

Grönytefaktor (pdf, 940.8 kB)
Green plan for Malmö, summury (pdf, 2 MB)
Halvtidsutvärdering av Västra Hamnen (pdf, 26.6 MB)
Halvtidsutvärderingen av Västra Hamnen - Sammanfattning (pdf, 4 MB)
Hela Hyllie hållbart, Dialog-PM (pdf, 17.1 MB)
Hur kan Malmö växa - hållbar, Dialog-PM (pdf, 9.6 MB)
Högt och lågt i Västra Hamnen (pdf, 3.4 MB)
Kunskapsstaden Malmö (pdf, 2.4 MB)
Klimatet, havsnivån och planeringen, Dialog-PM (pdf, 2.6 MB)
Markprogram för näringslivet, diskussionsunderlag (pdf, 15.8 MB)
Mål och Gestaltningsprinciper för Västra Hamnen (pdf, 6.5 MB)
Möten i Staden, Dialog PM (pdf, 9.5 MB)
Naturvårdsprogram 1 (pdf, 20.7 MB)
Naturvårdsprogram 2 (pdf, 20.7 MB)
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm (pdf, 3.9 MB)
Planer och projekt i utbyggnadsområdet Hyllie (pdf, 2.7 MB)
Planer och strategier för Norra Sorgenfri, SV/ENG (pdf, 4.4 MB)
Planer och strategier för Västra Hamnen, SV/ENG (pdf, 32.9 MB)
Planering i Malmö
Pågående stadsutveckling i Västra Hamnen (pdf, 5.3 MB)
Riktlinjer för Plank & Mur (pdf, 1.9 MB)
Rosengård, Dialog-PM (pdf, 19.4 MB)
Stadsutvecklingsprojekt Lindängen/södra Fosie (pdf, 4.9 MB)
Sustainablecity Malmö (Eng version av Klimattidning nr 2)
Södra Hyllie (pdf, 4.3 MB)
Tillgänglighetsguide (pdf, 3 MB)
Tillämpningsskrift om trafikbuller   (pdf, 2.3 MB)
Trafikstrategi för Malmö (pdf, 3.3 MB)
Trafikstrategi, delrapport 1 (pdf, 1.4 MB)
Trafikstrategi, delrapport 2 (pdf, 1.4 MB)
Trygg stadsmiljö (pdf, 6.9 MB)
Utbyggnadsstrategier Västra Hamnen (pdf, 13 MB)
Utvecklingsplan med gestaltningsprinciper (SUS) (pdf, 27.1 MB)
Varvsstaden, parallella uppdrag (pdf, 7.5 MB)
Vision Norra Sorgenfri (pdf, 1.3 MB)
Vision Norra Sorgenfri in english (pdf, 2 MB)
Värdeplanering i Varvsstaden   (pdf, 1.6 MB)
Värdeplanering i Varvsstaden - in english (pdf, 1.6 MB)
Värdeprogram för Masthusen (pdf, 2.5 MB)
Värdeprogram Västra Dockan (pdf, 6.3 MB)
Västra Dockan, parallella uppdrag (pdf, 10.9 MB)
Västra Hamnen i siffror (pdf, 555.4 kB)
Western harbour facts and figures (pdf, 149.1 kB)
Översiktsplan för Malmö 2000, sammanfattning (pdf, 6.3 MB)

a

In English

Current urban development V H 2012 eng (pdf, 5.4 MB)
Det fjärde stadsrummet - english summery (pdf, 6.2 MB)
The creative dialogue concerning Flagghusen (pdf, 31 MB)
The Creative Dialogue Concerning Flagghusen (pdf, 753.3 kB) (broshyr)
Green plan for Malmö, summury (pdf, 2 MB)
Planer och strategier för Norra Sorgenfri, SV/ENG (pdf, 4.4 MB)
Planer och strategier för Västra Hamnen, SV/ENG (pdf, 32.9 MB)
Sustainablecity Malmö (Eng version av Klimattidning nr 2)
Vision Norra Sorgenfri in english (pdf, 2 MB)
Värdeplanering i Varvsstaden - in english (pdf, 1.6 MB)
Western harbour facts and figures (pdf, 149.1 kB)

 

Senast ändrad: