$left
$middle

Stadsbyggnadskontorets trycksaker

Arkitekturguide för Västra Hamnen Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)
Basar Malmö Pdf, 41.6 MB. (Pdf, 41.6 MB)
>Bo01 kvalitetsprogrammet Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)
Current urban development V H 2012 eng Pdf, 5.4 MB. (Pdf, 5.4 MB)
Det fjärde stadsrummet Pdf, 6.5 MB. (Pdf, 6.5 MB)
Det fjärde stadsrummet - english summery Pdf, 6.2 MB. (Pdf, 6.2 MB)
Det goda samtalet om Flagghusen Pdf, 44.4 MB. (Pdf, 44.4 MB)
Det goda samtalet om Flagghusen Pdf, 746.9 kB. (Pdf, 746.9 kB) broschyr
Det Offentliga rummet i Västra Hamnen Pdf, 22.9 MB. (Pdf, 22.9 MB)
Det Offentliga Rummet i Västra Hamnen - sammanfattning Pdf, 5.2 MB. (Pdf, 5.2 MB)
The creative dialogue for Flagghusen Pdf, 31 MB. (Pdf, 31 MB)
The Creative Dialogue Concerning Flagghusen Pdf, 753.3 kB. (Pdf, 753.3 kB) (broshyr)
Dagvattensstrategi för Malmö, Samrådsförslag Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)
Dragörkajen, parallella uppdrag Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)
Energistrategi för Malmö Pdf, 13.8 MB. (Pdf, 13.8 MB)
Friytor vid förskolor och skolor Pdf, 4.5 MB. (Pdf, 4.5 MB)
Förtäta Malmö, Dialog-PM Pdf, 8.7 MB. (Pdf, 8.7 MB)
Grönplan för Malmö Pdf, 17.9 MB. (Pdf, 17.9 MB)
Grönplan populärutgåva Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Grönytefaktor Pdf, 940.8 kB. (Pdf, 940.8 kB)
Green plan for Malmö, summury Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Halvtidsutvärdering av Västra Hamnen Pdf, 26.6 MB. (Pdf, 26.6 MB)
Halvtidsutvärderingen av Västra Hamnen - Sammanfattning Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)
Hela Hyllie hållbart, Dialog-PM Pdf, 17.1 MB. (Pdf, 17.1 MB)
Hur kan Malmö växa - hållbar, Dialog-PM Pdf, 9.6 MB. (Pdf, 9.6 MB)
Högt och lågt i Västra Hamnen Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB)
Kunskapsstaden Malmö Pdf, 2.4 MB. (Pdf, 2.4 MB)
Klimatet, havsnivån och planeringen, Dialog-PM Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)
Markprogram för näringslivet, diskussionsunderlag Pdf, 15.8 MB. (Pdf, 15.8 MB)
Mål och Gestaltningsprinciper för Västra Hamnen Pdf, 6.5 MB. (Pdf, 6.5 MB)
Möten i Staden, Dialog PM Pdf, 9.5 MB. (Pdf, 9.5 MB)
Naturvårdsprogram 1 Pdf, 20.7 MB. (Pdf, 20.7 MB)
Naturvårdsprogram 2 Pdf, 20.7 MB. (Pdf, 20.7 MB)
Parkeringspolicy och Parkeringsnorm Pdf, 3.9 MB. (Pdf, 3.9 MB)
Planer och projekt i utbyggnadsområdet Hyllie Pdf, 2.7 MB. (Pdf, 2.7 MB)
Planer och strategier för Norra Sorgenfri, SV/ENG Pdf, 4.4 MB. (Pdf, 4.4 MB)
Planer och strategier för Västra Hamnen, SV/ENG Pdf, 32.9 MB. (Pdf, 32.9 MB)
Planering i Malmö
Pågående stadsutveckling i Västra Hamnen Pdf, 5.3 MB. (Pdf, 5.3 MB)
Riktlinjer för Plank & Mur Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)
Rosengård, Dialog-PM Pdf, 19.4 MB. (Pdf, 19.4 MB)
Stadsutvecklingsprojekt Lindängen/södra Fosie Pdf, 4.9 MB. (Pdf, 4.9 MB)
Sustainablecity Malmö (Eng version av Klimattidning nr 2)
Södra Hyllie Pdf, 4.3 MB. (Pdf, 4.3 MB)
Tillgänglighetsguide Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)
Tillämpningsskrift om trafikbuller   Pdf, 2.3 MB. (Pdf, 2.3 MB)
Trafikstrategi för Malmö Pdf, 3.3 MB. (Pdf, 3.3 MB)
Trafikstrategi, delrapport 1 Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)
Trafikstrategi, delrapport 2 Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)
Trygg stadsmiljö Pdf, 6.9 MB. (Pdf, 6.9 MB)
Utbyggnadsstrategier Västra Hamnen Pdf, 13 MB. (Pdf, 13 MB)
Utvecklingsplan med gestaltningsprinciper (SUS) Pdf, 27.1 MB. (Pdf, 27.1 MB)
Varvsstaden, parallella uppdrag Pdf, 7.5 MB. (Pdf, 7.5 MB)
Vision Norra Sorgenfri Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)
Vision Norra Sorgenfri in english Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Värdeplanering i Varvsstaden   Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)
Värdeplanering i Varvsstaden - in english Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)
Värdeprogram för Masthusen Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)
Värdeprogram Västra Dockan Pdf, 6.3 MB. (Pdf, 6.3 MB)
Västra Dockan, parallella uppdrag Pdf, 10.9 MB. (Pdf, 10.9 MB)
Västra Hamnen i siffror Pdf, 555.4 kB. (Pdf, 555.4 kB)
Western harbour facts and figures Pdf, 149.1 kB. (Pdf, 149.1 kB)
Översiktsplan för Malmö 2000, sammanfattning Pdf, 6.3 MB. (Pdf, 6.3 MB)

a

In English

Current urban development V H 2012 eng Pdf, 5.4 MB. (Pdf, 5.4 MB)
Det fjärde stadsrummet - english summery Pdf, 6.2 MB. (Pdf, 6.2 MB)
The creative dialogue concerning Flagghusen Pdf, 31 MB. (Pdf, 31 MB)
The Creative Dialogue Concerning Flagghusen Pdf, 753.3 kB. (Pdf, 753.3 kB) (broshyr)
Green plan for Malmö, summury Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Planer och strategier för Norra Sorgenfri, SV/ENG Pdf, 4.4 MB. (Pdf, 4.4 MB)
Planer och strategier för Västra Hamnen, SV/ENG Pdf, 32.9 MB. (Pdf, 32.9 MB)
Sustainablecity Malmö (Eng version av Klimattidning nr 2)
Vision Norra Sorgenfri in english Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)
Värdeplanering i Varvsstaden - in english Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)
Western harbour facts and figures Pdf, 149.1 kB. (Pdf, 149.1 kB)

 

Senast ändrad: