Organisationsschema

Stadsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för planering, byggande och stadsmätning. Förvaltningen har ca 230 årsarbetare fördelade på fem avdelningar enligt organisationsschemat nedan.

Strategiavdelning
Planavdelning
Stadsarkitektavdelning
Stadsmätningsavdelning
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd

OrganisationsSchema Stadsbyggnadskontoret