Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadskontor och direktör

Stadsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för planering, byggande och stadsmätning. Stadsbyggnadsdirektören heter Marcus Horning.

Förvaltningen har ca 230 årsarbetare fördelade på fem avdelningar:

Strategiavdelning
Planavdelning
Stadsarkitektavdelning
Stadsmätningsavdelning
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd