Stadsbyggnadsnämnden - vår politiska ledning

Stadsbyggnadsnämnden är en av kommunens facknämnder som enligt reglemente har uppgiften att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen med mera. Nämnden håller sammanträde en
gång i månaden utom i juli månad.

En omfattande delegation har getts till tjänstemän vid stadsbyggnadskontoret. Nämnden består i dag av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Senast ändrad: