Stadsbyggnadsnämnden - vår politiska ledning

Här hittar du stadsbyggnadsnämndens nämndshandlingar, det vill säga föredragningslistor och protokoll. Start > Om Malmö stad > Demokrati, beslut och påverkan > Protokoll och handlingar

Stadsbyggnadsnämnden är en av kommunens facknämnder som enligt reglemente har uppgiften att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen med mera. Nämnden håller sammanträde en
gång i månaden utom i juli månad.

En omfattande delegation har getts till tjänstemän vid stadsbyggnadskontoret. Nämnden består i dag av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Kontaktuppgifter till alla ledamöter och ersättare i stadsbyggnadsnämnden.

Namn

Parti

Roll
 Sofia Hedén

S

Ledamot tillika ordförande

Lars Hellström

L

Ledamot tillika 1:e vice ordförande

Martin Molin

C

Ledamot tillika 2:e vice ordförande

José Luis Muñoz Pastene

S

Ledamot

Susanne Jönsson

S

Ledamot

Shaip Morina

S

Ledamot

Mårten Espmarker

MP

Ledamot

Mikael Andersson

V

Ledamot

Darko Simic

M

Ledamot

Per Göran Wiberg

M

Ledamot

Mats Brogren

M

Ledamot

Anders Olin

SD

Ledamot

Åsa Ahnfeldt

SD

Ledamot

Jenny Österlind

S

Ersättare

Jonas Michanek

S

Ersättare

Lena Trell

S

Ersättare

Akeel Abdul-Amir

S

Ersättare

Alexander Werne

L

Ersättare

Jens Kindt

MP

Ersättare

Sara Andersson

V

Ersättare

Petra Lundgren

M

Ersättare

Susanne Ystedt

M

Ersättare

Peter Ahlström

M

Ersättare

Bengt Svensson

C

Ersättare

Bo Stefan Claesson

SD

Ersättare

Karin Ramsay

SD

Ersättare


Senast ändrad: 2020-11-13 15:12