Organisation

Här får du veta mera om stadskontorets organisation.

Stadskontorets organisation består av stadsdirektör, ledningsstab och sex avdelningar med olika ansvarsområden. Mer om detta hittar du under menyerna här intill.

Senast ändrad: