Kommunikation och IT

Här får du veta mera om stadskontorets avdelning Kommunikation och IT.

Stadskontorets avdelning Kommunikation och IT har bland annat i uppdrag att:

  • leda arbetet med policy-, strategi- och utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering inom kommunikations-, digitaliserings- samt IT-området för hela staden
  • leda arbetet med strategiska plattformar för digital kommunikation, IT och verksamhetsstödjande system för staden som helhet
  • leda arbetet med stadens varumärken
  • leda och samordna det kommunikativa påverkansarbetet kring stadens verksamheter inåt och utåt

Vill du veta mera om kommunikations-, IT- och digitaliseringsarbetet i Malmö stad? Då kontaktar du någon av stadskontorets enhetschefer:


IT: Patrik Kron, patrik.kron@malmo.se
Varumärke och media
: Nicklas Sjöqvist, nicklas.sjoqvist@malmo.se
Kommunikation
: Anna Jörback-Landin, anna.jorback-landin@malmo.se
Digitalisering
: Maria Stellinger Ernblad, maria.stellingerernblad@malmo.se


Vid övergripande frågor vänder du dig till kommunikationsdirektör Anders Mellberg, anders.mellberg@malmo.se.


Senast ändrad: 2021-03-11 13:58