Årsredogörelse

I årsredogörelsen sammanfattas stadsrevisionens verksamhet och arbete under verksamhetsåret. Årsredogörelsen innehåller:

  • Revisionsberättelse
  • Skrivelsen Iakttagelser och synpunkter
  • Revisorernas granskning
  • Revisionskontorets sammanfattning
       - Årsrapporter
       - Fördjupade granskningsprojekt
  • Granskning i de kommunala bolagen

Öppna/ladda ner

Årsredogörelse 2020 (pdf, 1 MB)

Årsredogörelse 2019 (pdf, 4.2 MB)

Senast ändrad: