$left
$middle

”På en av skärmarna kan larmoperatören se brukaren i sin säng, på de bestämda tider man har avtalat att kameran får vara på”, säger planeringssekreterare Sofia Persson. De andra skärmarna visar offentliga platser i Malmö.

Tillsyn med kamera
lyfter hemtjänsten

Frivillig kameraövervakning kan vara ett alternativ för människor som behöver ses till av hemtjänsten på natten.
– Brukarna erbjuds möjlighet till tätare tillsyn och risken för att väckas under natten minskar, vilket gör att risken för fall blir mind­re, säger Sofia Persson, planeringssekreterare på Malmö stads larmcentral. 

text Nina Eggerth
foto Peter Kroon

Via en kamera i hemmet tittas de regelbundet till och skulle något hända kan de snabbt få hjälp.
– Det gör också att anhöriga kan känna sig tryggare, säger Sofia Persson.
Larmcentralen ligger i Limhamn och samarbetar med hemtjänsten i hela Malmö. Här sitter flera larmoperatörer vid olika bord och jobbar bland annat med att svara på och förmedla trygghetslarm från de personer som har fått det beviljat genom en biståndshandläggare.
I ena änden av det stora rummet finns datorskärmen där man håller regelbunden uppsikt över de brukare som har tillsyn via kamera när de sover.  
– En del vaknar och har svårt att somna om när hemtjänsten har varit där. Kanske går de upp och ramlar. Det flesta fallolyckor sker ju i hemmet, säger Sofia Persson.

Visar bara sängen

Kameran hos brukaren är inställd på att bara visa sängen. Om larmoperatören som sitter och tittar på skärmen ser att personen inte är i sin säng tar hon eller han direkt kontakt med hemtjänstpersonalen, som åker hem till brukaren.
Att denne inte finns i sängen behöver inte bero på något fall utan kan bero på ett toalettbesök eller något annat behov som fått personen att gå upp ur sängen.  
– När hemtjänsten kommer dit är personen redan vaken och blir alltså inte störd och kan också få hjälp om det behövs.

Ingenting sparas

Kameran tar inte upp några ljud och inget bildmaterial sparas. Tillsynen är alltså helt tyst och kameran startar på den tid som man har kommit överens om, till exempel klockan 20.
Sedan visar den sängen under tio minuters tid med regelbundna mellanrum under hela natten.
– Vi har ett schema för varje brukare. Här står vilka tider som kameran är igång och vi sätter vår signatur vid varje klockslag för att visa att vi har tittat då, berättar larmoperatör Evelina Palmkvist.    
Hur ofta kameran slås på per natt beror på vilket behov just den brukaren har av tillsyn. På morgonen stängs kameran automatiskt av på den tid som man har avtalat och är sedan stängd till nästa kväll när den slås på igen vid läggdags.

Låst alla andra tider

– Kameran är låst alla andra tider. Det går alltså inte att titta härifrån larmcentralen på dagtid eller andra tider än då man har avtalat att kameran ska vara igång.
En fråga som ibland dyker upp när Sofia Persson är ute och pratar med bland annat anhörigföreningar är om kameraövervakningen är tänkt att ersätta kontakten med hemtjänstpersonalen, men så är det inte.
– Den ska vara ett hjälpmedel just för den som inte vill bli störd på natten. Man kan också få en mix med både tillsyn av hemtjänstpersonal och tillsyn via kamera varje natt om man hellre vill ha det.

Alternativ för den som lätt väcks

Sedan slutet av 2014 kan brukare hos hemtjänsten i Malmö stad få tillsyn via kamera på natten. Verksamheten som började på försök 2011 är nu permanent.

Oftast har brukaren sedan tidigare hjälp av hemtjänsten med praktiska hushållsuppgifter och sin personliga omvårdnad. För att kunna få den extra tillsynen nattetid gör man en ansökan hos sin biståndshandläggare på den stadsområdesförvaltning i Malmö som man tillhör.  
– Behovet av hjälp kan öka så att man också behöver tillsyn på natten, säger Sara Hultgren, biståndshandläggare på stadsområdesförvaltning Väster.
Under samtalet med brukaren berättar hon att om man är lättväckt eller inte vill att någon går in i ens hem på natten finns det möjlighet att få tillsyn via kamera.
– Då tycker en del att det är ett bättre alternativ.

Kräver godkännande

För att kunna börja med nattlig tillsyn krävs att brukaren går med på det.
– Hon eller han måste alltid godkänna tillsyn via kamera eller att hemtjänsten kommer dit. Det räcker inte att anhöriga tycker det behövs.

Senast ändrad:

sv