$left
$middle

Fel om arbetskläder i förskolan

Tyvärr har det blivit fel i artikeln kring arbetskläder till förskolepersonal i Vårt Malmö nummer 1, 2015 då ett citat feltolkades.

I artikeln citeras kommunikationschef Mats Holmström felaktigt – det aktuella citatet hade förväxlats och rörde inte frågan kring arbetskläder i förskolan.
Den korrekta informationen är att förskolenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för arbetskläder till all förskolepersonal och ska återrapportera kring detta senast i juni 2015.

Senast ändrad: