$left
$middle

En nyplanterad förskola

I Plantförskolan ”planteras” en ny förskola i väntan på att lokalerna till den blir färdiga att flytta in i. Ett sätt att snabbare skapa nya förskoleplatser alltså.

Nu har Plantförskolan i Slottsparken öppnat.
Gården är liten men parken desto större.

text Anna Bjärnmark
foto Peter Kroon

Plantförskolan i Slottsparken öppnade 2 januari, med plats för 30 barn på två avdelningar.
– Det är en tillfällig lokal i en trevlig omgivning, säger Marianne Thees, förskolechef.
Barnen och personalen här kommer allihop sedan att flytta in till paviljongförskolor, Altanen och Hammars park i Limhamn och Bunkeflostrand, någon gång under hösten.
Pedagogerna kommer från förskolor i Bunkeflo och anmälde sig som frivilliga att jobba på Plantförskolan under en period.
– Det är erfarna pedagoger eftersom det är ett stort jobb att ta emot många inskolningar samtidigt. Det är en helt annan sak att skola in till en grupp som redan finns, säger Marianne Thees.

30 ettåringar
Att det blivit så har egentligen inget med själva Plantförskolan att göra, det är förskoleförvaltningens behov som styr och i Bunkeflostrand är det småbarnsplatser som det är brist på. Alltså börjar 30 barn i ettårsåldern sin förskoletid här, men fortsätter den sedan på en permanent förskola.
På väg ut är det ett digert arbete för personalen att få på alla barn overaller.
– Jag har jobbat som barnskötare i 26 år och skolat in många barn men jag har aldrig varit med och öppnat en förskola. Det är roligt men jag är trött när jag kommer hem, säger Monika Nilsson och skrattar.

Mer parkhäng i vår
Just nu räcker förskolan och den närmsta omgivningen fint åt barnen. De måste hitta sin plats här.
– Men till våren ska vi utnyttja parken mer, det känns perfekt, säger Monika Nilsson.
– Maten, säger ett av barnen och pekar på varmhållningsvagnen som anländer till gården och körs vidare in på förskolan.

Full service
Plantförskolan fungerar enligt vad serviceförvaltningen kallar för ett hotellkoncept där lokalerna är färdigmöblerade, mat kommer färdiglagad och den smutsiga disken sedan hämtas upp. Allting sköts genom serviceförvaltningen, även städning och vaktmästeri.
Allt för att förskolan ska vara så flexibel som möjligt.

FAKTA

Plantförskolan med hotellkonceptet i Slottsparken är Malmös första i sitt slag och kan ses som ett pilotprojekt. Försöket kommer att utvärderas efter ett år. Är erfarenheterna då positiva och allting har fungerat bra så kan fler plantförskolor starta på andra platser i Malmö.
Tanken med dessa förskolor är alltså att med kort uppstartstid avlasta befintliga förskolor och kunna erbjuda barn plats även fast deras nya förskola inte är färdigbyggd. Plantförskolan har fått tillfälligt bygglov som omprövas efter max 5 år. Reglerna för tillfälligt bygglov ändrades under 2014 kan nu ges i upp till 15 år istället för, som tidigare, 10.


Barnskötaren Monika Nilsson och en av alla ettåringar på Plantförskolan.

Flexibel förskola med parkyta

Idén till Plantförskolan föddes för ungefär ett år sedan.
– Det är svårt att hitta mark till nya förskolor. Det här är ett sätt att tänka nytt, inom regelverket, säger Björn Petersson, strateg på serviceförvaltningen i Malmö.

Situationen i den här staden, vad gäller lediga tomter att bygga förskolor på, är ansträngd.
– Här finns mycket gammal industrimark till exempel, som inte är okej att använda till förskolor utan att den saneras på grund av gifter i marken, berättar Björn Petersson.
– Det är också hårda krav på allt från buller och utrymme till trafik­situationen runt omkring. Och det tycker jag är bra regler – vi ska vara rädda om våra barn. Men faktum kvarstår: det är svårt att hitta lämpliga tomter, vi har snart byggt på de platser som är möjliga.

Annorlunda tänk
Tankarna på den nya förskolemodellen kom då serviceförvaltningen, tillsammans med förskolepedagoger och stadsdelschefer, fick i uppdrag att hitta nya lösningar på förskolebristen.
– Vi blev tvingade att tänka annorlunda, säger Björn Petersson .
– Om en tomt till exempel inte uppfyller storlekskrav för barnens utemiljö måste vi ändå kunna bygga en tillfällig förskola på tomten och låta närliggande parker och lekplatser vara barnens utemiljö.

Full service – som på hotell
En annan nyhet som testas i och med Plantförskolan är serviceförvaltningens hotell­koncept:
– När förskolegruppen anländer finns allt på plats i Plantförskolans lokaler. Det är färdigmöblerat och städning, disk och matleveranser sköts genom serviceförvaltningen. Och eftersom förskolan bara har en leverantör blir allt väldigt enkelt att hantera. Man kan säga att hotellkonceptet gör att förskolepersonalen får mer tid för barnen.

Senast ändrad:

sv