$left
$middle

Jörgen Wulff trivs på Lärcentrum och är där nästan varje dag för att behandla bilder i Photoshop. ”Det är jättespännande med den hjälp som de kan ge här.”

Digital hjälp – på bibblan

Stadsbibliotekets Lärcent­rum har uppdaterat sig. Nu finns ännu bättre möjligheter för den som vill lära sig modern digital teknik, arbeta på egen hand eller komma in i svenska språket. Dessutom har lokalerna fått en fräschare utformning.

text Nina Eggerth
foto Peter Kroon

Det första man ser på Lärcent­rum en trappa upp på Malmö stadsbibliotek är de nymålade väggarna och de nya möblerna. Tittar man lite till ser man att arbetsplatserna har fått en annan placering.
– Nu har man mer privat plats för böcker och liknande. Tidigare satt man tätare ihop.
Vi har förändrat rummet med inriktning på lärande och pedagogik, förklarar Fredrik Karlsson, projektledaren för Lärcentrum.

Macar och fast program

Nya Macintoshdatorer har köpts in, programmen i alla datorer har uppdaterats och utbudet hos Lärcentrum har blivit tydligare. Tre dagar i veckan har man fasta programpunkter. Tisdagar och torsdagar kan den som har svårt att läsa och skriva få handledning och introduktion till bra program på datorerna.
På onsdagar är personer som vill ha hjälp med bland annat e-böcker, digitala tidningar, smartphones och surfplattor extra välkomna. Samma dag håller Röda korset i ett språkkafé.
Torsdagskvällar finns extra personal på plats för att hjälpa till med bild-, film- och ljudredigeringsprogram.

Variation av kompetenser

– Personalen har en mångfald av kompetenser. Bland annat finns här filmpedagoger, webredaktörer och interaktionsdesigner.
Jörgen Wulff är stammis hos Lärcentrum. Han är numera pensionär och har tidigare varit verksam som keramiker. Fotografering är ett stort intresse och Jörgen Wulff kommer nästan varje förmiddag för att använda bildbehandlingsprogrammet Photoshop.
– Det är en stor glädje att komma hit. Själv har jag inte råd att ha en sådan här avancerad utrustning hemma. Jag tycker också att det är jättespännande med den hjälp som de kan ge här.
Besökare är välkomna till Lärcentrum alla dagar i veckan. Det kostar inget och man får gärna boka en dator.

Läs mer om Lärcentrum här

Senast ändrad:

sv