$left
$middle

Stöttande brobyggare ökar barnens förståelse för skolan

Mycket av Danijel Radosavijevics och Chino Horvaths arbete handlar om att få de romska barnen att gå på sina lektioner.

Genom samtal och nära kontakt med elever, lärare och föräldrar hjälper brobyggarna Danijel Radosavijevic och Chino Horvath romska barn att lyckas i skolan. Redan efter kort tid har de märkt att deras stöd gör skillnad.

text Nina Eggerth
foto Peter Kroon

Brobyggarna har sitt arbetsrum snett emot biblioteket på Sofielundsskolan. De tillbringar dock inte särskilt mycket tid där utan vistas mest ute i skolans korridorer och klassrum tillsammans med elever. Deras arbete omfattar egentligen inte bara de romska barnen – de ger stöd till alla som behöver det.
– Vårt arbete handlar om att få barnen att sköta sin skolgång. Vi jobbar allra mest med de romska barnen, men pratar också med andra barn som behöver motiveras att gå till lektionerna, säger Chino Horvath.
Brobyggarna är ett pilotprojekt som tagits fram av Romskt informations- och kunskapscentrum, RIKC, tillsammans med JobbMalmö och Arbetsförmedlingen. De som har brobyggartjänster är själva romer.

Märkte skillnad direkt

Verksamheten på Sofielundsskolan startade i januari och redan efter ett par månader märkte Danijel Radosavijevic och Chino Horvath skillnad hos flera romska elever.
– Bland de som hade högst frånvaro har flera börjat komma på lektionerna hela tiden, säger Danijel Radosavijevic.
Att skapa motivation går som en röd tråd genom arbetet, att hjälpa barnen hitta känslan av att det är viktigt att gå i skolan.
– Jag brukar försöka ta fram vikten av att som rom höja sin status i samhället och säga till barnen att ”det börjar med er”. Vi förklarar att det är skolan som är vägen till ett bättre liv, säger Chino Horvath.

Följer eleverna

Rent konkret innebär en arbetsdag för Chino Horvath och hans kollega att de ser till att barnen går på lektionerna. Ibland följer de med en elev in i klassrummet och sitter med en stund tills de märker att barnet kan sitta kvar på lektionen. Om någon elev saknas inför en lektion ringer de hem till föräldrarna eller direkt till barnen om de har egen telefon.
– Ibland hämtar vi barnen och följer dem till skolan. Det händer ibland att föräldrarna ringer oss och ber om vår hjälp. Då sitter vi ner och pratar med familjen och tar sedan med oss informationen till skolan så att man kan jobba vidare för att stötta barnet. Vi är också med på utvecklings-samtal med lärare och föräldrar.
Ryktet om brobyggarnas arbete har nått utanför skolans väggar och lett till att flera romska familjer från andra områden har hört av sig.
– Några familjer har varit här på besök, pratat med rektorn och velat att deras barn får börja här eftersom vi finns här som stöd, säger Danijel Radosavijevic.

Egna erfarenheter

När han själv var en ung pojke hade han det kämpigt med skolan. Hans mamma, som var ensamstående, fick börja jobba väldigt tidigt och missade mycket av sin egen skolgång.
– Jag vet hur många romska barn har det hemma, att de kanske saknar en förebild och inte förstår att alla behöver gå till skolan. Jag försöker förklara för barnen att det finns ett alternativ, ett annat liv.
Brobyggarverksamhet finns också på Rosengårdsskolan och Möllevångsskolan.

Senast ändrad: