$left
$middle

Att skriva sms eller prata i mobiltelefonen är tillåtet när man cyklar. Men om man vinglar eller kör snett så att man orsakar en olycka kan man dömas för vårdslöshet i trafik eller vållande till kroppsskada.

Kan du cykla fint?

I fyrtio år har Leif Jönsson haft stor inverkan på planeringen av Malmös cykelstråk. Som trafikplanerare på gatukontoret har han ritat, skissat och haft synpunkter på det mesta. Idag är han pensionerad men aktiv i Cykelfrämjandet, så Vårt Malmö bestämde träff och tog en tur runt stans alla klurigheter.

text Anders Behrmann
foto Christiaan Dirksen

Det finns nästan 50 mil cykelväg i Malmö – banor som är helt dedikerade till tvåhjulingarna och separerade från biltrafiken. Och nyligen utsågs stan till världens sjätte bästa för cyklister. Ändå finns det många fällor och svårigheter som gatukontoret inte lyckats bygga bort.
– Det svåraste är det här med cykelpassager och cykelöverfarter. Malmö är ett mischmasch som gör det svårt för både cyklister och bilister att veta vad som gäller, säger Leif Jönsson.
(Reds anm: Vi har inga cykelöverfarter i Malmö, däremot ska man som bilist lämna företräde enligt skyltning vilket på några håll är före cykelpassagen, andra håll efter. Detta beror på att det ibland är ont om plats vid cirkulationsplatserna.)

Cykelvänlig ändring gav köer

Vi står vid Ystadvägen där den korsas av Heleneholmsstigen – en passage som byggts om många gånger under åren.
– Vi ändrade så att det gick ihop till en fil i vardera riktning precis vid cykelpassagen, men då blev det långa bilköer i rusningstrafiken och även om köerna bara varade i en kvart så var det nog för att någon lite högre upp skulle ändra tillbaka till tvåfilig vägbana. Problemet med en sådan är att det är inte alltid som bilarna stannar i båda filerna – och då kan det bli farligt.
Precis före en överfart är vägbanan upphöjd för bilisterna, vilket är det som avgör skillnaden mellan en cykelpassage och en cykelöverfart (en cykelöverfart är även skyltad med en cyklist mot blå bakgrund – se faktaruta). Att det är en överfart gör att bilisterna har strikt väjningsplikt – men samtidigt är cyklisterna skyldiga att ta hänsyn till avstånd och hastighet hos bilisterna.

”Cyklister tror att de har företräde”

– I Malmö planerar gatukontoret att ta bort alla ”sockerbitar” (vita kvadratiska markeringar i vägbanan) på obevakade cykelpassager för att få bort risken att cyklister tror att de har företräde, säger Leif Jönsson.
En annan fråga som har dykt upp när det gäller cyklister är användandet av mobiltelefon.
Får man cykla och skicka sms samtidigt?
– Ja, det får man faktiskt, säger Ola Stockelius på trafikpolisen i Malmö.
– Reglerna säger att telefonen inte får ”inverka menligt på framförandet av fordonet”, men det gäller faktiskt bara motorfordon. Däremot kan du dömas till dagsböter för vårdslöshet i trafik om du orsakar en olycka.

FAKTA

Både passager och överfarter ska, liksom cykelbanor generellt, användas av cyklar samt mopeder klass II.
En cykelpassage är alltid i nivå med bilisternas vägbana. Här ska cyklister lämna företräde. Bilister måste anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklister som redan är ute på passagen. En cykelöverfart är alltid i nivå med cyklisternas vägbana, och skyltas med en blå skylt med en cyklist på. Här är det bilisterna som ska lämna företräde – för cyklister som är ute på eller invid överfarten. Cyklister ska dock ta hänsyn till bilisternas avstånd och hastighet. Men – än så länge finns inga cykelöverfarter i Malmö.
Källa: Polisen, Cykelfrämjandet, Transportstyrelsen.

Ett fel har insmugit sig i bildtexten i tidningen, det ska vara: Cykelöverfarter skyltas alltid, vilket innebär att bilisterna ska lämna företräde. I Malmö har vi inga cykelöverfarter ännu men det pågår en översyn och ändringar sker med start i höst. Bilister ska dock lämna företräde om en cyklist är på väg ut eller redan cyklar på korsande cykelbana.

Fel har insmugit sig i bildtexten i tidningen, det ska vara: Fyrkantig blå skylt med två personer = gågata – här får du cykla på de gåendes villkor, men inte om det finns tilläggsskyltar som säger annat. Rund blå skylt med två personer = påbjuden gångbana – här får du INTE cykla.

Fel! Cykelfältet till vänster på Augustenborgsgatan är faktiskt enkelriktat – i motsatt riktning mot gatan. Man ska alltså cykla på vanliga vägbanan uppför gatan och i cykelfältet nedför gatan. Bilar får bara köra uppför gatan.

På delade cykel- och gångbanor utan markering ska fotgängare gå precis som på en vanlig vägbana, det vill säga till vänster så att man möter trafiken. Cyklister ska anpassa avståndet till de gående.

Cyklister får lov att färdas i bussfält – men bara om bussfältet ligger till höger i vägbanan. På Amiralsgatan får man alltså inte cykla i bussfältet mitt i gatan, men det får man däremot längs med hela Davidshallsgatan. På bilden cyklar alltså Leif fel!

Här vid infarten till Pildammsrondellen ska bilisterna lämna företräde två gånger: först gentemot fotgängare (och cyklister om de är ute på cykelbanan) vid den upphöjda cykelpassagen, och sedan gentemot bilarna inne i rondellen. Skyltarna visar var väjningsplikten gäller. Ut ur cirkulationsplats ska man alltid lämna företräde.

Den cirkelformade mötesplatsen vid Möllevångstorget är ingen rondell eller cirkulationsplats. Man får alltså cykla vilken sida om stolpen man vill. Samma gäller i cykelkorsningen Kaptensgatan/Storgatan/Kungsgatan vid Lugnet.

Senast ändrad:

sv