$left
$middle

Lindängemodellen blir förebild

Nästan en miljard kronor om året lägger Malmö stad på det som i folkmun fortfarande kallas socialbidrag. En siffra som man jobbar hårt på att minska. Lindängen är exemplet som ska ge svaren på frågan hur.

text Åsa Lempert

Nästan en miljard kronor om året lägger Malmö stad på det som i folkmun fortfarande kallas socialbidrag. En siffra som man jobbar hårt på att minska. Lindängen är exemplet som ska ge svaren på frågan hur.
Socialtjänstens främsta uppdrag är att stötta människor så att de kan försörja sig själva. Men också att vid behov bevilja männi­skor som ännu inte nått dit försörjningsstöd. Under 2014 fick i genomsnitt 9 840 Malmöhushåll 8 155 kronor – per månad. Totalt under året alltså 963 miljoner kronor, en rejäl slant av Malmö stads budget på totalt 15,2 miljarder (2014).
– Försörjningsstödet är ursprungligen tänkt som en ersättningsform under en begränsad tid. Men det vi sett över tid är att den tiden man behöver stödet blir allt längre, både i Malmö och i Sverige som helhet, och det är framförallt det långvariga behovet av ekonomiskt bistånd som vi måste minska, säger Helena Hansson som är utvecklingssekreterare på Malmö stads stadskontor.

Satsar på kvalitet

Sedan 2014 satsar Malmö stad cirka 30 miljoner om året på att öka kvaliteten på och utveckla arbetet med ekonomiskt bistånd, främst genom att anställa fler socialsekreterare.
Samtidigt har det nya sättet att jobba socialt i Lindängen (som du kan läsa mer om här intill) gett resultat. Så pass att Lindängemodellen nu nämns som förebild i Malmö stads budget för 2016 som klubbades igenom i juni – framgången härifrån ska föras vidare i staden.
– I Malmö kan vi se att ökningstakten av antal biståndsbeviljade hushåll per månad dämpats betydligt under 2014, vilket är att betrakta som ett trendbrott. Detsamma gäller summan utbetalda belopp. Och i Lindängen kunde en minskning ses redan 2012 och 2013, säger Helena Hansson.

Måste definiera modellen

Nu återstår bara att ta reda på vad det är som ska föras vidare – vad det är som definierar Lindängemodellen.
– Från den 1 september kommer en forskare från Lunds universitet att titta närmare på hur man jobbar i Lindängen. Det är viktigt att vi tar reda på vilka arbetsmetoder och insatser som är bra och gör skillnad, säger Helena Hansson.

Läs mer: Här får människan plats att växa

Senast ändrad:

sv