$left
$middle

I öppna diken och dammar kan vatten breda ut sig när så behövs. Marianne Beckmann på VA SYD vid Fjärilsparken i Bunkeflostrand. De nya delarna av Bunkeflostrand klarade sig bra vid skyfallet i augusti förra året, då vattenmassorna bland annat samlades upp i Fjärilsdiket i den ombyggda parken.

Så rustas Malmö mot skyfall

En augustihelg förra sommaren lamslogs Malmö av ett kraftigt regn. Vägar spärrades av när stora delar av staden översvämmades och så här drygt ett år senare har flera evakuerade familjer fortfarande inte kunnat återvända till sina hem.
Det senaste året har Malmö stad och VA SYD tillsammans jobbat hårt för det inte ska kunna hända igen, bland annat genom att skapa en skyfallsplan.

av Mirijam Geyerhofer
arkivfoto Ewa Lewau

Arbetet med att skapa en fördjupad översiktsplan för Malmös vatten fanns redan före störtregnet som kom förra sommaren, men enligt Anders Nilsson på fastighets- och gatukontoret så skyndades arbetet på i och med problemen som uppstod då. En del av hans jobb ligger nu i att se över hur vattnet borde rinna när det kommer mer regn än vad ledningsnätet under jord är anpassat för.
– Ett sådan här översvämning drabbas vi av kanske en gång på hundra år, så det hade blivit enormt dyrt att dimensionera systemet för att klara av det. Istället tittar vi på hur vi kan leda om vattnet så att det hamnar på platser som klarar av att bli översvämmade, som parker, idrottsplaner och liknande. Man kan se det som ett andra VA-system, fast ovan jord. När det ena är fullt så fylls det andra på, säger han.

Rekord i antal anmälningar  

På VA SYD håller man med om att det är orimligt att bygga ut det befintliga nätet.
– Ledningarna rymmer ungefär lika mycket vatten som tio Turning torso, vid det här regnet kom det ungefär det femdubbla, säger Marianne Beckmann, strategisk projektledare på VA SYD där det har varit fullt upp det senaste året.
Efter skyfallet fick de till exempel in fler anmälningar om översvämmade källare än vad de fått totalt under de senaste drygt 15 åren. Marianne Beckmann berättar att de sedan dess haft ökad bemanning och förutom att reglera befintliga skador även tvingats skynda på sitt eget arbete med framtidsplanering.
I slutet av året kommer VA SYD att lägga fram en ny åtgärdsplan för avloppsledningsnätet och de har även tjuvstartat med andra projekt, bland annat ett underjordiskt magasin i Djupadalsparken.
– I skyfallsplansarbetet bidrar vi med vår vana att jobba med vatten, men vi har ju inte möjlighet att göra saker ovan mark, det är därför vi har det här samarbetet. Och parallellt med det så har vi ju vårt ordinarie arbete med att ta hand om och utveckla vårt befintliga ledningsnät så att det fungerar så bra som det bara kan, säger hon.

Dåliga förutsättningar

Malmö som stad har inte heller de bästa förutsättningarna när regnmolnen drar in – det är platt, grundvattnet står högt och jorden är lerig och dålig på att dränera vattnet som kommer. Det råder ingen tvekan om att det krävs hårt jobb för att skydda staden mot oväder och att klimatförändringarna påverkar negativt är också något som det måste tas hänsyn till i skyfallsplanen.
– Det är absolut en utmaning jämfört med många andra städer i världen, men det här är en långsiktig plan där vi tänker för framtiden, säger Anders Nilsson.

FAKTA Skyfallsplanen

• Består av en strategidel som i ett and­ra steg ska bli en mer detaljerad åtgärdsplan.
• Innehåller även en beredskapsplan med mer handfasta åtgärder vid översvämning.
• Projektleds av Malmö stads gatukontor och är ett samarbete mellan flera olika aktörer, bland andra VA SYD, Malmö stads  stadsbyggnadskontor, Stadsfastigheter, miljöförvaltningen med flera.

Senast ändrad:

sv