$left
$middle

Hårt tryck på Malmös skolor

Den pågående flyktingsituationen har stor inverkan på Malmös skolor. I mitten av oktober hade det kommit 870 grundskolebarn att jämföra med 670 under hela 2014.
Samtidigt har Malmö stad lång erfarenhet av att ta emot många nyanlända elever på en gång.

text Caroline Alesmark
foto Peter Kroon

– Det är en bra bit över prognosen och vi räknar med att landa på över 1 000 i år. Inflödet är enormt och behoven stora men vi känner att vi har läget under kontroll, säger utbildningschef Henric Kahlmeter.
Barnen är jämnt fördelade över låg-, mellan- och högstadiet, däremot är de ensamkommande flest på högstadiet.
Grundskoleförvaltningen har fått strukturera om sitt arbetssätt för att klara av det och satsar på två olika metoder.
– Efter nyår kommer de nyanlända mellanstadieeleverna att starta med två veckor på Mottagningsskolan Mosaik på Rönnen där språk, skolbakgrund med mera bedöms. Detta görs redan idag men nu kommer vi även att bedöma skriv-, läs- och matematikkunskaper – allt på deras modersmål innan de fördelas ut på skolorna.

Skolplatser i hela Malmö

För att undvika segregation i bostadsområdena kommer skolorna att erbjuda eleverna platser över hela staden genom ett kvoteringssystem.
Barnen får detta erbjudande mellan två och åtta månader efter att de börjat i mottagningsskolan – allt beroende på vilka förkunskaper de har.
Den andra satsningen gäller mottagandet av högstadieelever på Mottagningsskolan Mosaik. Hit kommer alla nyanlända högstadieelever och får sina ämneskunskaper bedömda snabbare och tydligare. Grundskoleförvaltningen får kläm på deras skolbetyg, hur bra de räknar och skriver och hur långt de kommit i de 17 ämnen som finns i svenska skolan.  
– Tanken är att detta ska klaras av på två månader och att en majoritet därefter slussas ut till sina egentliga skolor, antingen geografiskt eller proportionerligt. När det gäller analfabeter skapas en annan grupp och de behålls längre på Mosaik. Alltihop ger en snabbare genomströmning än idag, säger Henric Kahlmeter.

Verktygslåda för skolorna

För ett år sedan togs beslutet att samla modersmålsundervisning, studiehandledning, mottagning av nyanlända barn och Mottagningsskolan Mosaik i en enda organisation – Språkcentralen.
– Idag arbetar vi med att skapa en verktygslåda som skolorna kan ladda ner från nätet som innehåller pedagogik, idéer och organisation. Lärarna kan också få konkret stöd genom att Språkcentralen kommer ut till skolorna.

Läs mer: Tuff utmaning att inte förstå

Senast ändrad:

sv