$left
$middle

Klassrummet för nyanlända på Örtagårdsskolan ligger mitt i skolbyggnaden. Här undervisar mellanstadielärarna Ingrid Nilsson och Sofia Svensson 21 elever som just nu talar nio olika språk. ”Vi var nyligen på en konferens kring svenska som andraspråk och där betonade man att vi ska förstärka i stället för att förenkla, och stötta barnen så att de klarar samma saker som andra”, berättar Ingrid Nilsson.

Tuff utmaning att inte förstå

Ingrid Nilsson och Sofia Svensson är förstelärare på Örtagårdsskolan och undervisar två introduktionsklasser med svenska som andraspråk – en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp.
– Just nu känns arbetet med nyanlända som att jobba i medvind. Barnen och deras kunskaper ses som resurser, säger Sofia Svensson.

text Caroline Alesmark
foto Peter Kroon

I januari 2016 börjar nya regler från Skolverket att gälla som bland annat innebär kartläggning av kunskaper hos alla nyanlända i grundskolan.
– Kartläggningen ska se till att de inte missar så mycket tid och kan slussas ut i vanliga klasser fortare. Det är ett sätt att ta tillvara barnens resurser bättre, säger Sofia Svensson.
Vissa elever har mycket bra kunskaper i matte eller engels­ka, går ifrån och är med på lektionerna i sin blivande vanliga klass. I introduktionsklassen utvecklas det svenska språket parallellt med de övriga ämnena.

Motiverade elever

– Eleverna är fantastiska, de är motiverade och sporrade och suger åt sig språket som svampar. Allt under en dag blir en lärsituation. Frånvaron är nästintill noll och när vi har inskrivningssamtal är första frågan när de får komma, fortsätter Ingrid Nilsson.
Samtidigt är det tufft för barn att landa i ett helt nytt land och språk och betyget i sexan för någon som kommit hit i femman är inte världens roligaste.
– Det är många ambitiösa killar och tjejer som tycker det är jättejobbigt. De har kunskap men har svårt att uttrycka den på svenska, avslutar Sofia Svensson.

FAKTA/ Nya regler

Fram till mitten av oktober har Malmö tagit emot 870 elever i grundskolan. Siffran kan jämföras med att det under hela 2014 skrevs in drygt 670 elever.
I januari 2016 börjar nya regler från Skolverket att gälla som bland annat innebär kartläggning av kunskaper hos alla nyanlända i grundskolan. Örtagårdsskolan började redan för två år sedan förbereda sig för detta och har skapat en konkret handlingsplan.


Läs även: Hårt tryck på Malmös skolor

Senast ändrad:

sv