$left
$middle

På Vägledningscentrum på Föreningsgatan 7A vid Triangeln kan man diskutera studier och yrkesliv. Men också få hjälp med validering, alltså en värdering av den kompetens en person som till exempel inte är utbildad i Sverige har inom ett yrke.

Här öppnas dörren till nya möjligheter

Funderar du kring olika utbildningar eller vill byta bana i yrkeslivet? Då kanske Vägledningscentrum vid Triangeln kan hjälpa dig på rätt spår.
– Vi hjälper människor att se sina möjligheter och hitta nya vägar. Vi arbetar genom att ställa frågor och fungera som ett bollplank utan att berätta för någon vad de ska bli, säger studie- och yrkesväg­ledare Charlotte Fundahn.

av Nina Eggerth
foto Peter Kroon

Funderar du kring olika utbildningar eller vill byta bana i yrkeslivet? Då kanske Vägledningscentrum vid Triangeln kan hjälpa dig på rätt spår.
– Vi hjälper människor att se sina möjligheter och hitta nya vägar. Vi arbetar genom att ställa frågor och fungera som ett bollplank utan att berätta för någon vad de ska bli, säger studie- och yrkesväg­ledare Charlotte Fundahn.
Direkt innanför dörren på Föreningsgatan 7A möts man av kundvärden. Idag är det studie- och yrkesvägledaren Annelie Hansson som tar emot besökarna och svarar på deras frågor.
– Vi får mycket varierande frågor om allt kring arbete och utbildning på alla nivåer. Ibland räcker kundvärdens svar och ibland får personen ta en nummerlapp och träffa någon av vägledarna som arbetar här och prata mer ingående om sin situation, säger Annelie Hansson.   
De som vill läsa Svenska för invandrare hänvisas till ingången intill där SFI-anmälan finns. Den är också en del av Vägledningscentrum.

Vilka studie- och yrkesval kan passa?

Malmöbor från 18 år som inte är inskrivna på gymnasiet kan få hjälp hos Vägledningscentrum. Under ett personligt besök hos en studie- och yrkesvägledare gör man tillsammans en inventering av kompetenser och färdigheter och diskuterar vilka studie- eller yrkesmål som kan passa personen.
– Ofta är det en process som tar lite tid. Man behöver kanske fundera över olika möjligheter och komma på fler besök. Ibland kommer personen på helt nya idéer genom kontakten med oss.
En som precis har varit på ett vägledningssamtal är Leila Akbarashrafi, som har sina rötter i Iran.
– Jag är klar med Svenska för invandrare och nu ska jag börja läsa in grundskolan. Det kommer att bli på Pauliskolan. Det känns bra!

Validering – utvärdering av kompetens

För personer som har arbetslivserfarenhet från Sverige eller andra länder, men saknar utbildning, finns möjlighet att göra en validering. Det innebär i korthet att man gör en bedömning mot yrken som ligger på gymnasienivå och tittar på vilken teoretisk och praktisk kompetens personen redan har inom yrket.
– Man jämför sina kunskaper mot de nationella gällande kursmål och kursplaner som Skolverket har fastställt. Detta gör att alla blir likvärdigt bedömda. Genom att man tar tillvara på kunskap som redan finns sparar man mycket tid och man behöver inte läsa till exempel hela utbildningen till barnskötare utan lägger till de delar som saknas.  berättar studie- och yrkesvägledare Eva Gonner.
Inom vissa yrken börjar man med en yrkesbedömning på två till fem dagar för att avgöra vilket yrke eller inriktning man ska validera mot. Det kan vara till exempel inom bygg- eller verkstadsområdet.
– Under yrkesbedömningen blir det tydligt vad personen kan och vilken inriktning man ska gå efter när man sen ska utvärdera kunskapen i jämförelse med en utbildning.

Söker upp unga som inte går gymnasiet

Inom Vägledningscentrum finns också en ungdomsuppföljning för unga som inte har avslutat gymnasiet. De som jobbar med uppföljningen har till uppgift ta reda vad alla ungdomar i Malmö mellan 16 och 20 år som inte går i gymnasiet gör.
– Vi söker upp dem via telefon, brev eller hembesök. Utifrån deras situation försöker vi hitta lämpliga åtgärder för att de ska gå klart gymnasiet. Ibland vill ta de en studiepaus och arbeta. Vi hjälper också till med bland annat praktik och samtalar mycket med ungdomarna, berättar Paulina Brefelt. Hon är kurator och arbetar i ett team tillsammans med två kollegor, som är studie- och yrkesvägledare.
– Ungdomarna kan även själva ta kontakt med oss under till exempel drop in-tiderna 10–15 under vardagar på Föreningsgatan 7B, andra våningen.

Leila Akbarashrafi, har sina rötter i Iran, och har fått hjälp på Vägledningscentrum. Hon har just läst klart Svenska för invandrare, och ska nu läsa in grundskolan på Pauliskolan.

Vägledningscentrum

… är en verksamhet som erbjuder neutral och obunden studie- och yrkesvägledning till alla vuxna Malmöbor, inför studie- och/eller yrkesval och under pågående studier. Vägledningscentrum kan även bistå den som är arbetssökande med hjälp att höja sin kompetens eller göra nya medvetna yrkesval.
Här finns bland annat möjligheten att delta i en så kallad vägledningsworkshop för att reda ut hur du ska fortsätta din karriär/utbildning.

Läs mer här.

Senast ändrad:

sv