$left
$middle

”Jag arbetar på fem olika förskolor där jag har lärt känna barn och personal. Jag ser mig inte som en vikarie utan som en ordinarie som arbetar på flera ställen”, säger Dajana Kukuljac, barnskötare i bemanningsteamet. Här hjälper hon Naida och Edna på Sånglärkans förskola.

Välkända ansikten gör förskolebarnen tryggare

Kända ansikten är nyckeln till en trygg och fungerande verksamhet i förskolan. Genom ett bemanningsteam med fast personal som ersätter vid frånvaro blir det bättre både för barnen och personalen.
– Det gör stor skillnad att det kommer välbekanta personer till barngruppen. Dessutom är de erfarna och kan gå direkt in i arbetet, säger förskolechefen Åsa Olofsson.

text Nina Eggerth

foto Peter Kroon

På uppdrag av utbildningschef Elsa Mattia startades ett bemanningsteam på försök hösten 2014 i ett av stadens åtta utbildningsområden och blev en permanent del av förskoleverksamheten den första januari förra året. Nu startar verksamheten i de övriga sju områdena. Senast till sommaren ska de nya teamen ha börjat byggas upp.
– Tanken med bemanningsteam är att säkra barnens anknytning genom att de möter bekanta personer när ordinarie personal är borta. För personalen är det en trygghet att känna vikarierna, som kan rutiner och klarar att arbeta självständigt, säger Åsa Olofsson, som är chef för teamet som finns i område B som omfattar delar av Rosengård, Husie, gamla Fosie och Söderkulla.
Till bemanningsteamet i område B hör 34 förskolor. Nästan alla de 35 barnskötarna i teamet är tillsvidareanställda på heltid och varje person jobbar på upp till 17 avdelningar.

Roligt och utvecklande

En av barnskötarna är Dajana Kukuljac som har sex års erfarenhet i yrket. Hon valde att sluta sin anställning på en förskola för att börja i teamet.
– Jag kände att jag behövde förändring. Man lär sig mycket nytt när man går runt och får erfarenheter från olika förskolor. Det är roligt. Jag ser mig inte som en vikarie utan som en ordinarie som arbetar på flera ställen, säger Dajana Kukuljac.
Andra fördelar med ett bemanningsteam är att dess personal kan arbeta nära läroplanen, något som tidigare inte fungerade särskilt bra med olika vikarier som kom och gick.
– Vi som arbetar i teamet använder läroplanen varje dag i arbetet och har också möten om läroplanen. Eftersom jag återvänder till samma förskolor kan jag ha koll på till exempel vilka projekt de arbetar med, fortsätter Dajana Kukuljac.

Lär sig teckna

En annan fördel med att ha en fast grupp vikarier är att man kan ha regelbundna arbetsplatsträffar och även ge utbildning i TAKK, en särskild teckenkommunikation som innehåller grundläggande tecken till barnen som stöd för språket.
– Barnen använder också tecknen mellan sig på grund av att de har olika modersmål, berättar Åsa Olofsson.
Varje anställd i teamet har en väska med material och litteratur som byts ut efterhand. Böckerna har valts ut av språkutvecklare i område B:s utvecklingsteam.
– I teamet ingår också personer som har jobbat som modersmålstränare och kan bidra med utmaningar och stöd på olika språk.


Senast ändrad:

sv