$left
$middle

En bra och likvärdig förskola för Malmös barn – det är Andreas Norbrants viktiga uppdrag som chef för förskoleförvaltningen. Det livslånga lärandet börjar redan i förskolan.

Bara barnens bästa
är tillräckligt bra

Det är de yngsta medborgarnas bästa som Andreas Norbrant har på näthinnan i sitt dagliga arbete. Som förskoledirektör i Malmö vill han tillsammans med sina 5 000 medarbetare ge barnen en plats för livslångt lärande, trygghet och glädje.
   Men, liksom direktörskollegorna i grundskolan och gymnasiet,
tampas han med utmaningar längs vägen mot de högt ställda målen.

text Camilla Westemar
foto Peter Kroon

På det gamla sjukhusområdet Rönnen vid Värnhem huserar förskoleförvaltningen, granne med grundskoleförvaltningen och med två förskolor runt knuten. Det före detta sjukhusets sopsorteringshus är sedan snart två år tillbaka förskolans högborg och överallt påminns vi om visionen om att skapa barnens bästa förskola.
– Vår förvaltning bildades för tre år sedan för att vi skulle kunna fokusera helt på att ge barnen en bra och likvärdig förskola. Det är ett otroligt viktigt uppdrag och något vi alltid har framför ögonen när vi jobbar, säger Andreas Norbrant.

Lärandet börjar i förskolan

Precis som övriga skolförvaltningar, tampas And­reas och hans förvaltning med utmaningar på både kort och lång sikt. Tre K sammanfattar utmaningarna; kvalitet, kompetens och kapacitet, och genom det arbetet löper den röda tråden om ett livslångt lärande.
– Det är lätt att tänka på skolan när man pratar om det livslånga lärandet, men lärandet börjar tidigare än så, konstaterar Andreas Norbrant och hänvisar till att också förskolan har en läroplan. Jag skulle vilja säga att barn börjar skolan när de börjar förskolan, kanske redan som ettåringar. Det är här lärandet börjar.
– Vår vision är att alla barn i Malmö ska ha möjlighet att gå i förskolan och ta de första stegen i sin utveckling hos oss.

Nyinrättade funktioner

Som en del av det stora kvalitetsarbetet inom förskolan pågår just nu en viktig organisationsutveckling inom förskoleförvaltningen. Den grundar sig i den dialog man haft med chefer, medarbetare och fackliga företrädare under förvaltningens tre första år. Målet är att skapa en hög kvalitet för barnen i samtliga förskolor och samtidigt en bättre arbetsmiljö för både medarbetare och barn. Ett led i detta är att skapa två helt nya ledningsuppdrag.
De tidigare 110 förskolecheferna med ansvar för omkring 250 förskolor, har blivit 55. Till sin hjälp får de istället ett nära ledningsstöd i vardagen i form av varsin biträdande förskolechef och en förs­te förskollärare.
En ny chefsnivå – hur blir det bättre för barnen? Den spontana frågan dyker säkert upp hos någon, men med whiteboardtavla och penna visar Andreas snabbt hur de nya, nära medarbetarna ska trygga kvaliteten i vardagen.
– Det har varit svårt för våra förskolechefer att greppa om hela området – från bemanning till pedagogisk kvalitet. Nu vill vi avlasta dem genom ett ledarskap i vardagen, förklarar Andreas.
– De arbetar på plats i förskolorna där den biträdande chefen kan säkra drift och bemanning, samtidigt som den nya tjänsten med förste förskollärare samordnar den pedagogiska kvaliteten. Medarbetarna ska i sin tur fullt ut kunna fokusera på barngrupperna och sitt pedagogiska uppdrag. Det gynnar alla, inte minst barnen.

Brett rekryteringsarbete

Den nya organisationen trädde formellt i kraft den 1 maj och nu söker förvaltningen efter 200 driftiga medarbetare till de nya ledningsfunktionerna. Fullt ut beräknar Andreas att arbetet kan vara igång under oktober.
– Intresset har varit väldigt stort för de här tjänsterna, det såg vi inte minst när vi hade öppet hus.
Här har man alla möjligheter att vara en chef som ser helheten och samtidigt skapa kontinuitet och kvalitet i vardagens pedagogiska arbete. De jobbar för barnens bästa.
Samtidigt som det bland annat ska rekryteras nya förskollärare till de nya tjänsterna, råder det skriande brist på just den yrkesgruppen i hela Sverige.
Hur ska ni hitta den personal som behövs?
– Det arbetet måste vi driva på bred front, för vi behöver rekrytera omkring 600 medarbetare per år till vår organisation framöver, både förskollärare, barnskötare och pedagoger. Att jobba i förskolan behöver bli mer attraktivt och där samarbetar vi bland annat med gymnasieförvaltningen för att få fler ungdomar att söka sig till barn och fritidsprogrammet. Samtidigt måste vi se till att vara en attraktiv arbetsgivare som man vill söka sig till och stanna hos, säger Andreas Norbrant.

Barnfamiljer stannar i stan

Den tredje utmaningen, och ett sista K, handlar om kapacitet. Sedan förvaltningen bildades för snart tre år sedan har det byggts nya förskolor motsvarande 3 000 nya platser. Det årliga behovet framöver är utifrån befolkningsprognoserna beräknat till omkring 500 platser. Malmös unga befolkning är i barnafödande ålder och vill i allt hög­re grad stanna i stan med den växande familjen.
– Vi vill ha våra förskolor där familjerna bor såklart, jag förstår föräldrar som inte vill åka till and­ra delen av staden för att lämna barnen på förskolan. Det här arbetet kräver en del klurande och inte minst ett utökat samarbete med andra förvaltningar för att hitta bra lösningar för framtidens förskola. Men vi arbetar kreativt och det finns möjligheter, intygar Andreas som fortsätter arbeta för barnens bästa förskola.

FAKTA: Förskoleförvaltningen

… är en av Malmö stads tre skolförvaltningar. Förvaltningen övertog ansvaret för förskolan från de tidigare stadsdelsförvaltningarna 2013.
… ansvarar för den kommunala förskoleverksamheten samt för familjedaghem.
… inkluderar omkring 250 förskolor och 5 000 anställda, de flesta förskollärare och barnskötare.


Senast ändrad:

sv