$left
$middle

Trafikantvecka gör gatan bilfri

Friisgatan blir i september skådeplats för något som mycket väl kan bli framtidens gatuliv i Malmö. Under European Mobility Week blir gatan i stort sett bilfri för att i stället lämna plats åt fotgängare, cyklister, aktiviteter och folkliv.

text Johan Bentzel
foto Peter Kroon

Förra året deltog över 1 800 kommuner i 45 länder i European Mobility Week. När årets arrangemang hålls den 16–22 september är Malmö med igen för första gången på cirka tio år. Syftet är att inspirera till hållbart resande.
– Malmö jobbar ständigt med hållbart resande och har länge legat i framkant. Det här är ett sätt för oss att informera mer om vad vi gör. Vår trafik- och mobilitetsplan blev antagen i våras och det är angeläget för oss att skruva upp den höga ambitionsnivå som finns i den, säger projektsamordnaren Olof Rabe.
Medan många andra svenska städer, däribland Lund, har jobbat länge med European Mobility Week, är kampanjen inte lika känd bland Malmöborna. Därför har det varit viktigt att hitta en riktigt bra plats för arrangemanget.
Valet föll på Friisgatan, som blir i stort sett bilfri under European Mobility Week. I stället blir det mer plats för fotgängare, cyklister och aktiviteter. Många av näringsidkarna längs gatan flyttar också ut sina verksamheter utanför butikerna.

Många vinnare när bilen försvinner

Årets undertema är ”Smart mobilitet – stark ekonomi”, vilket genomsyrar många av programpunkterna. Det handlar om allt från hur privatekonomin gynnas av hållbara transporter till de samhälleliga vinster som kan göras, till exempel mindre buller och luftföroreningar.
– Det blir ett ambitiöst program, framför allt under helgen, med mycket aktiviteter för alla åldrar, säger Olof Rabe.
Allt avslutas den 22 september med bilfria dagen, som omfattar hela Malmö, då målet är att så många som möjligt ska prova alternativa färdsätt.
Att övriga aktiviteter koncentreras kring Friisgatan är ingen slump.
Det är en central gata där många människor rör sig. Där finns också mycket handel och verksamheter av olika slag. Längs Friisgatan löper även den mest intensiva delen av det kulturstråk som kulturförvaltningen jobbar med. Att Sydsvenskan har utnämnt Friisgatan till Malmös hetaste gata gör inte saken sämre.
Dessutom arbetar gatukontoret med en trafikutredning om hur stråket från konsthallen via Triangeln till Folkets park kan göras starkare och grönare för att gynna just gång- och cykeltrafikanter.
– Vi ser redan nu att det finns mycket gång- och cykeltrafik längs Friisgatan, men att den fysiska utformningen inte motsvarar det alls. Inför European Mobility Week har vi jobbat med gestaltningen av gatan för att bygga något som kan vara kvar även efteråt, säger Elin Einarsson, projektledare på gatukontoret.

Sittplatser, grönska och cykelställ

Resultatet är konceptet ”friplatser”, små platser med sittplatser, grönska och cykelparkering som uppförs på en handfull ställen längs Friisgatan. De kommer att finnas kvar i minst ett år för att sedan utvärderas. De bidrar också till att biltrafiken måste anpassa sig mer efter alla andra som rör sig längs gatan.
Under European Mobility Week drar gatukontoret även i gång dialogen med medborgarna om Friisgatans fortsatta utveckling. Men hur framtiden kan te sig vill Elin Einarsson inte spekulera kring.
– Under utredningsarbetet har vi sagt att vi inte ska gå händelserna i förväg, utan hålla det öppet för diskussion. Vi vill verkligen utveckla den här gatan med Malmöborna och andra intresserade aktörer.
Däremot tror hon att processen som sådan – och de resultat den leder fram till – kan få effekter för Malmös framtida stadsplanering.
– Om det slår väldigt positivt ut kan det mycket väl bli så. Det är ett litet test vi gör nu.

Fakta European Mobility Week

• Ett initiativ från EU-kommissionen med syfte att manifestera och inspirera till hållbart resande.
• Arrangerades första gången 2002. Förra året deltog 1 873 kommuner och städer i 45 länder, varav 90 kommuner i Sverige.
• I år pågår kampanjen 16–22 september.
• I Malmö blir Friisgatan skådeplats för arrangemanget. Merparten av gatan stängs av för biltrafik den 14–23 september och fylls under arrangemangsdagarna i stället med en rad aktiviteter som fokuserar på hållbart resande. Temat är ”Smart mobilitet – stark ekonomi”.
• Programpunkterna pågår varje dag klockan 11–19. Bland aktiviteterna finns: cykelteknikbana, möjlighet att testa el- och lådcykel, utomhusbio, information om elfordon och bilpooler, cykelauktion, historievandringar, föreläsningar och mycket mer.
• Veckan avslutas den 22 september med ”Bilfria dagen”, som går ut på att så många som möjligt under en dag ska prova alternativa färdsätt. Syftet är att ge Malmöborna en uppfattning om hur staden skulle kunna se ut med färre bilar.
• Läs mer på Mobility Week Malmö på Facebook.

Vad tycker du om att Friisgatan blir tillfälligt bilfri?

Niklas Hollerup, bor på Friisgatan sedan i juli i år: För mig som är nyinflyttad med bil är det inte så lyckat, men jag ser inga problem med en sådan vecka. Det skulle vara svårare om det blev permanent. Jag är beroende av bilen, eftersom jag pendlar till två olika kliniker som jag jobbar på. Visst finns det parkeringsgarage här omkring, men för min del är det smidigare att kunna parkera på gatan.

Inger Pieplow, anställd på EG Blomman på Friisgatan 3: Jag kände faktiskt inte till att det skulle vara. Om det ska vara en massa aktiviteter lär det ju dra folk, och det är ju bra. Men annars tror jag inte att det blir så stor skillnad för oss, med tanke på att det redan är svårt att få parkering här utanför. Många av våra kunder bor i området. Om det skulle bli permanent bilfritt skulle det nog inte heller påverka oss så mycket. Här vid Triangeln är det mycket folk i rörelse ändå. Butiken har funnits i 26 år och är inarbetad.

Helen Mattsson, bor på Friisgatan sedan 1998: Det är mycket bra. Jag vill gärna ha farthinder på vägen som tvingar bilarna att sänka hastigheten. De kör som idioter här, och här finns ju många barn. Jag kör inte bil själv, utan går och cyklar. Vissa delar av Friisgatan får gärna spärras av för bilar permanent, andra behöver kanske vara som i dag.

Matthew Baxter driver Red Snapper Surf Shop på Friisgatan 14: Jag hoppas att det blir bra, men jag har faktiskt ingen aning. Jag vet ju att det inte var så populärt när man begränsade biltrafiken på Södra Förstadsgatan. Jag har faktiskt inte funderat över det så mycket. Du får fråga mig efteråt. Det skulle inte ha så stor betydelse för mina kunder om Friisgatan blev permanent bilfri.

Senast ändrad: