$left
$middle

Publicerad 2016-08-22 11:20

Senast uppdaterad 2016-08-22 11:42

Hedersteam ska nå utsatta unga

Många unga lever med hedersrelaterade begränsningar i sin vardag. ”Vi vet att de här ungdomarna finns i Malmö, men vi möter dem inte tillräckligt ofta”, förklarar Emma Josefsson, en av dem som nu tagit initiativet till en mobil stödverksamhet – Resursteam Heder.

av Camilla Westemar
illustration Carolina Ekström

Utifrån beräkningar på nationell statistik från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) lever omkring 2 200 unga mellan 16 och 25 år med hedersrelaterade begränsningar i sin vardag bara i Malmö. Emma Josefsson från Malmö stads sociala resursförvaltning poängterar att hedersrelaterade begränsningar inte nödvändigtvis handlar om bara våld, utan om begränsningar i vardagen.
– Det är lätt att omedelbart tänka på fysiskt våld när man pratar om hedersproblematik. Men det finns andra och tidigare begränsningar och krav för de här ungdomarna – både pojkar och flickor – som inte är lika uppenbara, förklarar Emma Josefsson.
– Det är de här unga vi också önskar nå för att stödja och reflektera tillsammans med. Vår förhoppning är att vi kan göra en skillnad och i förlängningen förebygga problem som kan dyka upp senare.

Möten på ungas villkor

Begränsningarna kan till exempel handla om att inte få vara kär i den man vill, tvingas vakta någon i sin familj eller släkt, inte få röra sig fritt efter skoltid och i förlängningen om att inte få välja vem man ska gifta sig med.
– Att inte få röra sig fritt i och med risken att bli upptäckt är i sig ett hinder för de unga som kanske vill söka hjälp och stöd från de verksamheter som finns, säger Emma Josefsson.
Därför blir Resursteam Heder ett mobilt team som kan möta unga på deras hemmaplaner till exempel i skolan, föreningslivet eller på andra platser.
Förutom att möta unga på deras villkor, ska teamet också fungera som stöd för yrkesgrupper som möter dessa unga genom sitt arbete, till exempel lärare, kuratorer, skolsköterskor eller socialsekreterare.
– Vi kan vara ett bollplank för att ge vidare stöd, finnas med i samtal eller hjälpa till med risk- och säkerhetsbedömningar, förklarar Emma Josefsson.
– En lyssnande och rådgivande funktion som kan guida vidare till hjälp.

Kompletterande funktion

Målgruppen för det nya teamet är unga killar och tjejer upp till 21 år, unga som är på väg eller just trätt in i vuxenlivet och som behöver någon att prata med. Tidigare projekt har också visat att
HBTQ-personer lätt faller utanför ramarna när
hedersproblematik diskuteras, en viktig målgrupp för det nya teamet. I Malmö stad finns redan ett flertal stödverksamheter för den här gruppen unga, bland andra Kriscentrum Malmös verksamheter, Plattform Malmös chatt och Familjeteamet för ungdomarna och deras familjer.
Till de funktionerna kommer arbete som redan nu görs i skolor, föreningar och ute i stadsområdena och nya Resursteam Heder blir ett mobilt komplement och en viktig förebyggande insats.

Jobb med fingertoppskänsla

Resursteamet börjar sitt arbete under hösten och har beviljats medel av länsstyrelsen i Skåne för ett år. Arbetet ska även resultera i en handlingsplan för stöd- och utvecklingsenheten gällande hedersrelaterad problematik och våld.
– I början kommer teamets arbete att handla om att skapa tillit och samarbeten som gör att vi kan nå dem som bäst behöver oss, säger Emma Josefsson och fortsätter:
– Det är lätt att dra de stora penseldragen och generalisera, men för det nya teamet gäller fingertoppskänsla och att ständigt ha ett öra mot marken. Det är de unga själva som vet vad de lever med och vi måste lyssna med öppet sinne.

FAKTA: 70 000 unga drabbade i Sverige

Enligt en enkätundersökning från 2009 gjord av före detta Ungdomsstyrelsen (nu Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) upplever omkring 70 000 unga i Sverige mellan 16 och 25 år att de inte fritt kan välja vem de ska gifta sig med.
I vissa områden i storstäderna upplever så många som en av fyra 16–25-åringar att de begränsas i sina val av partner.
Resursteam Heder börjar sitt arbete nu i höst och har beviljats en halv miljon kronor i bidrag från Länsstyrelsen.
Behöver du prata med någon om hedersrelaterade begränsningar? Läs mer här.