$left
$middle

Krav på ansvar blev vinst för alla

Genom att ställa krav på socialt ansvarstagande vid upphandling bidrar MKB Fastighets AB tillsammans med sina leverantörer till att fler arbetslösa ungdomar kan komma in på arbetsmarknaden.

text Johan Bentzel
foto Peter Kroon
illustration Carolina Ekström

Stora fastighetsbolag är alltid i behov av att köpa in tjänster. Det ger också en möjlighet att ställa tydliga krav på leverantörerna. Det insåg både MKB och Stena Fastigheter, som tillsammans bestämde sig för att införa socialt ansvar i sina respektive upphandlingar.

Vill göra Malmö lite bättre

För MKB:s del innebär det att leverantörerna, i de upphandlingar där krav ställs på socialt ansvar, förbinder sig att erbjuda praktik, lärlingspraktik eller visstidsanställning till i första hand arbetslösa ungdomar och boende inom MKB.
– En socialt hållbar utveckling är viktig för MKB och för Malmö. Förhoppningsvis kan vi hjälpa till att göra Malmö lite bättre. Vi vill öka förutsättningarna för ungdomar och andra att komma ut på arbetsmarknaden eller till en utbildning. En bra praktikplats där både individen och leverantören är engagerad kan vara jättebra. De kanske upptäcker branscher som de inte ens visste fanns. De får även en referens, vilket är väldigt värdefullt för att komma vidare i dag, säger Eva Wiberg-Sunzel, utvecklingsstrateg sociala frågor på MKB.

En vinst för alla parter

För att hjälpa leverantörerna att leva upp till åtagandet har MKB etablerat ett nära samarbete  med arbetsmarknadsprojektet Boost by FC Rosengård, som hjälper till att matcha arbetssökande ungdomar med rätt företag. MKB samarbetar även med Arbetsförmedlingen och andra aktörer.
– Leverantörerna måste känna sig trygga i det här. Det får inte bara vara ett skall-krav i en upphandling. Målet är att det ska vara en vinst för alla parter, säger Eva Wiberg-Sunzel.
Filippa Engstrand, biträdande projektledare på Boost by FC Rosengård, tycker att det är ett smart drag av MKB att dra nytta av deras kompetens för att skapa en länk mellan leverantörerna och ungdomarna.
Många goda initiativ rinner ut i sanden, men med en lyckad matchning ökar förutsättningarna för att lyckas.
– Ofta är problemet att man inte hittar folk till de platser som erbjuds. Men vi har byggt hela vår verksamhet kring att finna och stötta de ungdomar som är redo att ta emot alla de bra insatser som görs. Vi hjälper dem hela vägen fram till jobb eller utbildning och förbereder dem noggrant på vad som förväntas av dem.
– Det ska bli en positiv erfarenhet för alla, säger Filippa Engstrand.

Positiv inför utvärderingen

Hittills har drygt 20 personer fått anställning eller praktik via MKB:s projekt och ambitionen är att fortsätta på den inslagna vägen.
Socialt ansvar finns med i en lång rad pågående upphandlingar.
– I slutet av året kommer vi att göra en utvärdering, men det känns redan nu som att detta är rätt väg att gå, säger Eva Wiberg-Sunzel.

P-Malmö: ”Det har funkat bra och vi är nöjda”

Ovant men givande. Så kan leverantörernas uppfattning om de sociala klausulerna sammanfattas.

För P-Malmö och Securitas är MKB Fastighets AB en stor och viktig kund. När kravet att hjälpa arbetslösa ungdomar till praktik eller anställning dök upp i upphandlingsunderlagen hade de inget annat val än att acceptera det.
Men båda har bara gott att säga om initiativet.
– För vår del var det inget konstigt. Det har funkat bra och vi är nöjda. Boost by FC Rosengård gjorde ett bra första urval. Sedan hade vi anställningsintervjuer och valde ut vilka som skulle erbjudas jobb, säger Catharina Gittje, HR-ansvarig P-Malmö, som än så länge har erbjudit visstidsanställning till tre personer.

Inte bara en pappersprodukt

För Securitas blev kravet en liten tankenöt, om än en god sådan. Att ta socialt ansvar blir allt viktigare i näringslivet.
– MKB är en fantastisk samarbetspartner med ett sunt tänkande. De har varit jätteduktiga på att skapa förståelse mellan alla inblandade. Det här funkar för att det inte bara är en pappersprodukt, säger regionchefen Fredrik Ahlqvist.

Kan inte rekrytera vem som helst

Securitas hade sedan tidigare redan en god kontakt med Boost by FC Rosengård, så det gick snabbt att komma i gång. Hittills har Securitas rekryterat åtta medarbetare samt en praktikant.
Fler väntar under året.
– Utmaningen är att hitta folk som uppfyller kriterierna. Vi kan inte rekrytera vem som helst. Både polisen och länsstyrelsen ska kontrollera och säga sitt om dem som söker sig till branschen.
– Dessutom har vi egna tester kring stresstålighet, instruktionsförståelse samt etik och moral, säger Fredrik Ahlqvist.

Caroline Toth fick jobb som väktare på Securitas.

Caroline Toth: ”Jag tackar för chansen”

– Jag kom in i projektet i december efter att ha varit arbetslös från och till under en tid. Jag hade varit inskriven i ett annat liknande projekt förut, som inte fungerade så bra, så jag var först lite skeptisk. Men jag tackar jättemycket för chansen, för det har gått över förväntan.
– Den stora skillnaden är nog att Boost by FC Rosengård har helt andra kontakter. De frågade om jag var intresserad av att bli väktare, och det kunde jag tänka mig. Det var nytt för mig, så det var väldigt nervöst i början, men det var spännande att få träffa många nya människor, och yrket i sig är också roligt. Det har fungerat jättebra. Jag har fått timmar varje månad och de är måna om mig.
– Jag kan absolut tänka mig att fortsätta med detta. Det har varit en bra väg in och öppnar för fler möjligheter. Framför allt är det bra för ungdomar, som ofta har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Johannes Hemby fick jobb som fastighetsskötare hos P-Malmö.

Johannes Hemby: ”Det tog bara två veckor”

– I februari kom jag till Boost by FC Rosengård via Arbetsförmedlingen. Först var jag ganska negativt inställd, men gav det ändå en chans. Det visade sig att folket på Boost är grymma på sitt jobb.
– De undrade vad jag var intresserad av, utbildning eller jobb, och jag sade att jag ville jobba. Det fanns en öppning hos P-Malmö, så jag skickade in mitt cv, blev kallad på intervju och fick jobbet. Det tog bara två veckor.
– Anställningen tog slut den 31 augusti, så nu söker jag jobb igen. Sådana här projekt är i första hand bra för dem som inte har någon arbetslivserfarenhet sedan tidigare.
– Själv har jag ganska lätt för att få jobb och att gå på intervjuer, så mitt cv har byggts på hela tiden. Drömmen är att få jobba som bovärd, till exempel hos MKB. Jag är både utbildad fastighetstekniker och målare.

Senast ändrad:

sv