$left
$middle

När Karin Sjöberg på Stadsarkivet besökte ett nedlagt transitboende plockade hon med sig de teckningar som barnen som bott där hade målat. Istället för att städas bort och slängas arkiveras de nu bland andra dokument och historier för framtiden.

Arkivet vill ha dina minnen

Krig och konflikter har i alla tider tvingat människor på flykt. Under förra hösten kulminerade flyktingmottagandet i Malmö och nu samlar Stads­arkivet in röster för att dokumentera händelsen.

text Mirijam Geyerhofer
foto Peter Kroon

Historien upprepar sig. Och det är bland annat en av anledningarna till att det är värdefullt att bygga ett stort pussel av alla de olika berättelser som finns från hösten 2015. För vad var det egentligen som hände de där intensiva månaderna när det kunde komma så många som 1 000 nödställda personer per dag till Malmö – och vilka var det som hjälpte till?
Ankomst Malmö är ett inventerings- och dokumentationsprojekt som handlar om Malmös flyktingmottagning under detta och förra året. ”Tanken är att framtida medborgare, tidigare flyktingar och deras anhöriga, ska kunna söka och finna sin historia i våra arkiv. Vi vill även säkerställa tillgången till information kring detta historiska skeende för framtida forskare”, står det i informationsmaterialet.

Söker de personliga berättelserna

Karin Sjöberg, arkivpedagog på Stadsarkivet i Malmö och den som ligger bakom projektet, berättar att de är ute efter de personliga berättelserna.
– Som arkiv får vi främst in handlingar från myndigheter och föreningar, men för att ge en bredare bild av händelserna är det också viktigt att vi fångar in människors egna minnen, känslor och upplevelser.
Jakten på privatpersoners upplevelser av mottagandet har pågått sedan i september. Gemensamt för de flesta berättelser som Stadsarkivet har fått in är känslan av att ha varit med och bidragit med något vid en historiskt viktig händelse.
– Det som är genomgående positivt är stoltheten över att man tillsammans klarade det. Allt fungerade inte perfekt, men mitt i allt detta finns känslan av att ”vi klarade det”, berättar Karin Sjöberg och tillägger att många även beskriver hur snopet det kändes när gränskontrollerna infördes i samma veva som arbetet med mottagningen började flyta på.

Blir till utställning

Under våren ska en sammanställning av det inkomna materialet göras, och Karin Sjöberg hoppas att de som på något sätt varit involverade vill höra av sig med sin historia oavsett hur obetydlig de kanske tycker att den är. Vissa frivilliga var på plats nästan all sin lediga tid, då är det lätt att tänka att ens egen insats inte spelade så stor roll, men det gör den enligt Karin Sjöberg. Oavsett om du bara lämnade lite varma kläder i förbifarten eller hjälpte till på något annat sätt. Det var också många som i sitt vardagliga arbete kom att involveras, såsom anställda inom Malmö stad och Migrationsverket, men även tågpersonal, busschaufförer, väktare och tolkar.
– Vi hoppas att få in så många olika röster och perspektiv som möjligt för att i framtiden kunna ge en så bred bild som möjligt av den här tiden. Det här har kommit att bli en viktig del av vår historia.

Besvarar framtidens frågor

Materialet som samlas in kommer att vara tillgängligt för forskning och kan även komma att publiceras i någon form. Den som vill vara anonym får vara det, men, menar Karin Sjöberg, att uppge sitt namn har ett framtida värde för de som söker sig tillbaka. Arkivet får ofta frågor som handlar om att man söker historien om sig själv eller någon nära anhörig. Och kom man som flykting vill man gärna veta var man bodde och vem som tog om hand om en.
– Det här blir en möjlighet att ge alla som var involverade en egen röst, men också en möjlighet för arkivet att kunna ge svar på frågor i framtiden.

FAKTA/Bidra och skriv in dig i historien

Stadsarkivet efterlyser nu alla berättelser – stora som små – från privatpersoner som på något sätt var involverade i flyktingmottagandet hösten 2015. De vill även gärna ta del av bilder eller andra dokument. Din berättelse kommer att bevaras på Malmö stadsarkiv för framtiden. Materialet kommer att vara tillgängligt för forskning och kan komma att pub­liceras i någon form. Uppge namn, födelseår och ort, samt kontaktuppgifter och nuvarande bostadsort.
Skicka in dina minnen märkta Ankomst Malmö, antingen till karin.sjober@malmo.se, eller till Karin Sjöberg, Malmö stadsarkiv, 205 80 Malmö.

Senast ändrad:

sv