$left
$middle

Timmy Rix, Markus Olsson, Håkan Bergström och Johan Björklund utgör, parallellt med sina ordinarie arbetsuppgifter och tillsammans med sina övriga kollegor på serviceförvaltningen, Malmös take away-team.

Här är teamet som tar hand om ditt skräp

Malmö satsar på en sommar utan skräp. Kampanjen kommer att lysa upp staden under juni, juli och augusti och många lär komma i kontakt med det nyinrättade take away-teamet. 

Text Johan Bentzel
Foto Peter Kroon

Den strålande solen har lockat ut lunch- och glassätarna till trapporna vid kanalen intill Södertull. Klädda i gula västar och med sopsäckar i händerna går renhållningsarbetarna Markus Olsson och Timmy Rix ner på varsin sida om Davidshallsbron.
Normalt jobbar de lite mer i skymundan. Renhållningen i centrum drar igång redan vid klockan fem på morgonen, för att det ska se fint ut när staden vaknar. Men under sommaren har Markus Olsson och Timmy Rix också i uppgift att direkt tilltala människor och fråga om de kan ta hand om deras skräp. Om svaret är nej, pekar de ut närmaste papperskorg.

Ska minska nedskräpning

Parallellt med sina ordinarie uppdrag ingår de nämligen i Malmö stads nya take away-team, som är en del av den pågående informationskampanjen En sommar utan skräp.
– Vi ska göra folk medvetna om att det finns papperskorgar. Det är alltid bra att göra insatser som minskar nedskräpningen, säger Markus Olsson.
Under sommaren vistas fler människor utomhus. Det betyder att vi också äter och dricker mer på gator, torg och stränder och i parker. Hämtmat blir alltmer populärt. Därmed ökar också antalet engångsförpackningar, vilket bidrar till nedskräpningen.
Enligt en rapport från Håll Sverige rent säger nio av tio personer att de inte kan tänka sig att slänga sitt skräp någon annanstans än i papperskorgen. Men det betyder också att en tiondel av befolkningen kan tänka sig att slänga skräp på marken ibland. Det är inte minst dem som Malmö stad hoppas nå med den pågående kampanjen.
Initiativet kommer från gatukontoret, men take away-teamet består av medarbetarna på serviceförvaltningen.
– Samtliga medarbetare är informerade om att det här pågår och vi ställer upp till hundra procent, säger Johan Björklund, sektionschef på serviceförvaltningen med ansvar för renhållningen i centrum och Södra innerstaden.

Hamnar lätt på marken

Trots att renhållningsarbetarna ständigt tömmer stadens papperskorgar hinner de inte alltid med att tömma i tid. Fulla papperskorgar gör att skräpet lätt hamnar på marken i stället.
Det räcker inte alltid med att det finns en tom papperskorg bara några meter därifrån. Skräpet hamnar ändå vid sidan om den fulla. Det är bland annat detta beteende som take away-teamet hoppas förändra.
Men att tilltala personer som sitter i lugn och ro och äter sin lunch kräver lite takt och känsla. Det går inte att rycka maten ur händerna på dem eller störa dem för mycket under den korta paus som de har under arbetsdagen. 
– Det kräver tajming för att det ska bli rätt, säger Johan Björklund.

Ny synlighet

Förmannen Håkan Bergström är mycket positiv till satsningen, eftersom den utöver att göra staden renare också sätter ljuset på det arbete som han och hans kollegor utför varje dag.
– Vi arbetar för alla som befinner sig här i Malmö. Nu kommer vi att synas på ett helt annat sätt, säger han.
Timmy Rix håller med:
– Det är bra att folk får se att det är människor som tömmer soporna, att skräpet inte bara försvinner av sig självt.

Markus Olsson och Timmy Rix är redo att sprida mer kunskap om hur staden kan hållas ren under sommaren, när invånare och besökare strömmar ut på gator, torg, stränder och i parker för att äta och dricka.

Senast ändrad:

sv