$left
$middle

Martin Björkhagen och Nicholas Wakeham har varit med sedan det inledande uppropet som satte Dialog Möllan-bollen i rullning.

Medborgarna visade vägen

De tog chansen att lösa trafiksituationen hemma på Möllevången. Ett år efter att Dialog Möllan-samverkan mellan boende, näringsidkare, kommun och lokalpolis drog igång, har engagemanget gett resultat.

Text Lisa Appelqvist / Foto Peter Kroon

Som småbarnsförälder var det en självklarhet. Som Möllanbo en möjlighet.

– Det är verkligen kul att se att det har blivit en så pass stor skillnad i trafiken. Men också att man lyssnade så mycket på åsikterna från oss boende. Jag trodde inte att det skulle bli så mycket samverkan och delaktighet. Det kändes som en utopi på förhand, faktiskt, säger Martin Björkhagen.

Han beskriver en tidigare trafiksituation med bilar som körde landsvägsfort mellan bostadshusen, och en allvarlig olycka som blev droppen för många i området.

– Sedan de införde farthindren så har vi inte haft några fler sådana olyckor.

Ett år har snart passerat med gummigupp, betongsuggor och andra tillfälliga farthinder. Trafikflödet och hastigheter har mätts. De boende har fått säga sitt.

Nu är det dags att knyta ihop säcken – och gå vidare i arbetet mot ett trafiksäkrare Möllan. En sen eftermiddag i stadshuset träffas Dialog Möllan-deltagarna igen, för att summera den årslånga testperioden.

Mycket mindre fortkörning
Nicholas Wakeham har bott på Möllan sedan 2001. Han var den som tog initiativet till Facebookgruppen ”Sakta Farten Malmö” och registrerade medborgarförslaget på Malmö stads hemsida som ett Malmöinitiativ. Han är extra glad över hastighetsmätningarna i dag.

– Det är roligt att ta del av statistiken som bekräftar det vi själva har upplevt under det här teståret. Hur åtgärderna har haft positiv effekt, det är superkul. 

– Det är mycket mindre fortkörningar nu. Det har absolut blivit mindre ”gasa på”-vrål och mindre ”bromsa in”-skrik.

Men det finns kvar att göra, arbetet är inte över än. Det är samtliga på Dialog Möllan-mötet överens om. 

Restaurang- och butiksägare på Ängelholmsgatan vill ansluta sin gata till de fartdämpande åtgärderna. Fordon dubbelparkeras på Ystadsgatan och farthindren har skapat oönskade u-svängar på Claesgatan. 

Och bilister fortsätter att köra in på den avgränsade Södra Parkgatan bara för att tvingas backa ut igen – då mot cyklisternas färdriktning.

Övergångsställe på önskelistan
Överst på de boendes önskelista återstår också att få bukt med den naturliga övergången i korsningen Ystadsgatan/Södra Parkgatan, så att boende och barnfamiljer kan ta sig till och från mataffärerna
på ett säkert sätt:

– Alla möts i den här korsningen. Gående, cyklister, bilister. Så oskyddad som korsningen är i dag, så vågar man inte släppa iväg sina barn för att köpa ett paket mjölk, säger Nicholas Wakeham.

– Ett övergångsställe hade varit bra.

Kontentan av uppföljningsmötet? Tekniska nämnden kan förvänta sig en ny Dialog Möllan-lista med förslag på åtgärder inom kort.

Senast ändrad:

sv