$left
$middle

Skyfall och översvämningar är en samhällsfråga, inte bara en fråga om vatten och avlopp. Och det finns mycket man kan göra som husägare och bostadsrättsförening för att hjälpa till. Eriksfältsbon Olle Kristensson och VA Syds Nina Steiner har tipsen.

Tillsammans mot skyfallet

Vatten. Riktigt mycket vatten. Enskilda kan drabbas hårt om det vill sig illa. Och det ville det den 31 augusti 2014, när Malmö på några timmar fick över 100 millimeter regn. Men det finns hjälp att få – och sätt att förebygga.

Text Camilla Westemar / foto Miriam Preis

Eriksfält och Söderkulla i Malmö drabbades hårt av vattnet den där sensommardagen 2014, när Malmö tog emot två månaders regn på några timmar. Olle Kristensson, med villa på Eriksfält, minns dagen väl.

– Vi skulle till Göteborg den dagen och kom faktiskt iväg, trots att vattnet redan stod högt på väg ut ur Malmö. När vi kom hem dagen efter förstod vi av grannarnas historier vad som verkligen hade hänt. Det var som att komma hem till något av en krigszon – det var nästan svårt att föreställa sig hur det hade varit. Det var lera och jord överallt på gatorna och containrar i långa rader där människor tvingades kasta delar av sina hem, minns Olle Kristensson.

Själv klarade sig Olle Kristensson från vattenskador, till skillnad från några av de närmaste grannarna och inte minst de hårt drabbade radhusägarna på Söderkulla, bara några hundra meter längre bort.

– Men det är klart att man tänker på det, det kommer ju att hända igen. Frågan är bara när, konstaterar Olle Kristensson och visar runt i trädgården.

Där har familjen gjort vad de kan för att inte drabbas, som att se över stuprören regelbundet, ha singel i delar av trädgården istället för att hårdgöra ...

– ... Och vi har sett till att regnvatten rinner ut i gräset och inte mot huset och källaren.

För att stå bättre rustad för framtida skyfall antog Malmö stad för ett år sedan en omfattande skyfallsplan. En viktig aktör för planen är VA Syd, med sitt ansvar för vatten och avlopp i Malmö.

Handfasta tips på ny hemsida

Nina Steiner, kommunikatör på VA Syd, är med på promenaden i Olle Kristenssons trädgård. Att komma med goda råd och konkreta tips på vad den enskilde kan bidra med är en central del i VA Syds arbete för att rusta Malmö för framtida skyfall.

– Vi kommer aldrig att kunna skyfallssäkra Malmö genom att bara bygga ut avloppsnätet. Det här är något vi måste lösa tillsammans med kommunen och inte minst Malmöborna. Därför satsar vi mycket på just information och råd till enskilda, till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, säger Nina Steiner.

Det kan VA Syd göra tack vare satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet”. På en nyligen lanserad hemsida finns handfasta tips för den som är redo att sätta igång på egen hand. Som att inte stenlägga stora delar av trädgården till exempel. Det rådet har Olle Kristensson följt.

– Det här är ett bra exempel på hur man kan göra, säger Nina Steiner när hon ser Olle Kristenssons bara delvis stenlagda gång längs husets ena sida.

Utnyttja ingenjörernas kunskap

Här finns plats att gå men det är singel vid sidorna och växter som kan ta upp vattnet.

– Och det stora trädet är jättebra. Ett fullvuxet träd dricker 500 liter vatten en varm sommardag, konstaterar Nina Steiner.

Även boende i hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar kan bidra i arbetet och det finns en kunskapsbank att ösa ur genom VA Syds ingenjörer.

– Med vår kunskap om ledningsnätet under oss så kan vi komma ut och se över vad som kan göras. En villaförening eller samfällighet kan också gå samman, så kommer vi ut och hjälper till att få igång arbetet, säger Nina Steiner.

– På hemsidan fyller vi också på kontinuerligt med konkreta tips på allt från att leda bort vatten från stuprör till hur en alternativ garageuppfart kan se ut.

Läs mer på: Tillsammans gör vi plats för vattnet

 

Krävs ett vattennät till Mongoliet

”Är det inte bara att bygga ut ledningsnätet så att allt vatten får plats?” Så gick kanske tankarna hos många Malmöbor efter skyfallet den 31 augusti 2014.

Text Camilla Westemar / foto Erik Mårtensson, DHI

Men en sådan till synes enkel lösning finns inte. Istället måste det till ett helhetsgrepp där Malmöborna, VA Syd och kommunens olika förvaltningar jobbar tillsammans för att skyfallssäkra staden.

Malmö stads omfattande skyfallsplan antogs av politikerna för ett år sedan och de konkreta åtgärderna pågår just nu – både under och över mark.

Vattenledningar utbyggda

Planen ligger även till grund för VA Syds skyfallsarbete som tillsammans med kommunens och Malmöbornas satsningar ska skyfallssäkra Malmö för framtiden. Programansvarig Kristina Hall förklarar:

– Vi kan göra mycket och gör det hela tiden. Det arbetet pågår ofta under marken och syns inte alltid. Men det viktiga är att vi gör det här tillsammans, för enbart VA Syds åtgärder räcker inte.

Det är varken ekonomiskt eller praktiskt genomförbart att bygga ut nätet så mycket att det kan ta emot de mängder som kom 2014. Det skulle motsvara ett vattenledningsrör draget fågelvägen mellan Malmö och Mongoliet.

– Det skulle krävas ett 500 mil långt rör, med ett omfång på en meter i diameter, för att ta emot det vatten som stannade kvar ovan jord 2014, berättar Kristina Hall.

Underjordiskt magasin

Ett av VA Syds senaste projekt i skyfallssäkringen är ett underjordiskt spillvattenmagasin som ska avlasta systemet vid kraftigt regn. Här kan upp till 1 500 kubikmeter vatten magasineras tills nätet kan ta emot det och därmed minskar risken för översvämningar i omkringliggande fastigheter.

– Vårt arbete med fokus på bred samverkan och kommunikation är unikt i Sverige. Och vi kan göra plats för vattnet – om vi gör det tillsammans, säger Kristina Hall.

  • VA Syds satsning ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” inleddes 2017. Arbetet finansieras genom de redan höjda VA-avgifterna.
  • Konkreta tips: Hemsidan www.vasyd.se/platsforvattnet lanserades i början av mars. Här finns konkreta tips på hur du som villaägare och boende i flerfamiljshus kan dra ditt strå till stacken, med flera förslag på åtgärder för att avlasta det allmänna ledningsnätet.
  • Ekonomisk kompensation: Visste du till exempel att du som husägare får 2 500 kronor i ersättning för varje stuprör du kopplar ifrån det vanliga ledningsnätet?
  • En översiktlig karta: med planerade, pågående och avslutade kommunala projekt inom ramen för Malmö stads skyfallsplan finns också på hemsidan.
  • Sänka parker: Nyligen anslog kommunstyrelsen pengar för att bygga om Söderkullaparken och Fosietorpsparken. Här ska gatukontoret sänka delar av parkerna med upp till en meter, för att på så sätt samla upp och fördröja vattnet vid skyfall.

Den 31 augusti 2014 föll motsvarande två månaders regn – på bara ett par timmar. Söderkulla drabbades hårt.

Senast ändrad:

sv