$left
$middle

Jinx Zschiedrich har mött barn och familjer på Enebacken i över 40 år och sett hur det forna barnhemmet gått över till ett fokus på hela familjen. Ett av alla möten har varit med Lotten Säfström.

Femtio år för familjens bästa

För en del Malmöbor klingar namnet Enebacken bekant. Inbäddat i grönska och nästan helt dolt mellan villor och kontorskomplex ligger platsen som har barnens bästa för ögonen. I höst fyller det forna barnhemmet Enebacken 50 år. I dag ligger fokus på att hjälpa hela familjen.

Text Camilla Westemar / foto Urszula Striner

Här har hundratals barn och deras familjer fått hjälp när föräldraskapet fått sig en törn. Från att enbart ta emot omhändertagna barn, är Enebacken i dag Malmös enda institution för familjer i kris.

En av sommarens många varma dagar vilar lugnet över Enebacken. Några mammor med små barn söker svalka under ett träd vid lekplatsen och i den ena längan skvallrar skor i olika storlekar om att det bor hela familjer här.

På Enebacken finns i dag dels utrednings- och behandlingsplatser för familjer med barn upp till tolv år, dels platser för akutplacering av barn och deras förälder.

– Här finns hjälp att få, även om ordet institution fortfarande kan klinga illa för många som kommer hit. Det handlar ju om ett föräldraskap som är ifrågasatt, säger sektionschef Marie Djurfeldt.

– Vi hjälper föräldrar som behöver bli säkrare i sin roll och har hela tiden barnens bästa för ögonen i allt vi gör.

Den del som kallas utredningsavdelningen är ett kollektivt boende för familjer. Här bor barn och vuxna under de 12 veckor som utredningen pågår. Under tiden går barnen i sin vanliga skola eller förskola och på sina fritidsaktiviteter för att skapa en så normal vardag som möjligt.

Kollektivt familjeboende

Det finns personal i huset dygnet runt, för att kunna se vad föräldrarna behöver hjälp med i olika situationer och vilka behov barnet har som behöver tillgodoses.

Efter utredningen kan familjen antingen erbjudas behandling på Enebacken eller andra insatser som socialtjänsten bedömer.

– Vi har också jourhemsplatser för barn upp till 12 år som behöver akut omhändertagande, i övrigt bor det inga ensamma barn här under längre perioder som det gjorde förr, berättar Marie Djurfeldt.

Jinx Zschiedrich har mött barn och familjer på Enebacken i över 40 år. Mött dem det gått bra för men också de barn det inte gått så bra för. En del har bott kvar eller återvänt till sina biologiska familjer, medan andra har flyttat till ett familjehem.

Fokus på hela familjen

Mycket har förändrats i takt med att samhället förändrats.

– I början var Enebacken ett barnhem. Inga föräldrar bodde här och en del barn kunde bo här under flera år, berättar Jinx Zschiedrich. Sedan 2014 bor det bara familjer här, förutom på jourhemsplatserna.

– Det är större fokus på hela familjen i dag än det var när jag började. Då var föräldrarna inte lika närvarande. Eftersom barnen inte hade så tät föräldrakontakt, upplevde jag att personalen blev viktigare och hade ett stort personligt engagemang kring barnen, ibland även som kontaktperson efter att barnen flyttat från Enebacken.

– För att trivas med det här jobbet måste man helt enkelt tycka om att möta människor, och klara av att gå från fredagsmys tillsammans i soffan till att ta de svåra samtalen och konflikterna. Och ha ett stort hjärta såklart, säger Jinx Zschiedrich.

Möjlighet att vända

Lotten Säfström har lagt ett liv med alkohol och andra droger bakom sig. Hon medger villigt att hon under en period inte var en fungerande förälder. Hennes då treårige son omhändertogs 2004 och bodde sju månader ensam på Enebacken.

– Det var som att han lyste upp där med vuxna som var friska och såg honom.

Lotten besökte sin son på Enebacken och personalens friska sätt att bemöta sonen blev vändningen.

– Att de hämtade min son var det som gjorde att jag började längta efter att ha min son i mitt liv, istället för ruset. Jag började kunna se hur
alkoholen i mig stängde ute mitt barn.

– Jag nådde botten och började tillfriskna, mycket tack vare stöd och förtroende från personalen här och inte minst deras lyhördhet – allt de gjorde för att min son skulle känna trygghet. De var fantastiska!

Efter ungefär ett år på Enebacken och i familjehem kunde Lotten Säfström och hennes son bli en familj igen. I dag reflekterar hon över åren när alkohol och andra droger spelade huvudrollerna i livet.

I dag är det hon själv och sonen som har huvudrollen.

Fakta / Öppet hus

  • Den 25 september firar Enebacken 50 år klockan 11–16.
  • Alla är välkomna på öppet hus och höra mer om arbetet på Enebacken, såväl de som tidigare har haft kontakt med verksamheten som de som vill veta mer om Enebacken.
  • Det blir även rundtur och aktiviteter för barnen samt fika.

Enebacken har tagit emot barn och deras familjer i snart 50 år. Det uppmärksammas med Öppet hus i september.

Senast ändrad: