$left
$middle

Invigningstider. Bara i höst får Malmö fyra nya skolor. Grundskoleförvaltningen är väl förberedd på det ökade trycket inom grundskolan, berättar Nedim Buri, chef på enheten för lokalplanering.

Byggboom i grundskolan –
rustar för rekordstor elevökning

Antalet elever i Malmö stads kommunala grundskolor har ökat kraftigt de senaste åren och ökningen beräknas fortsätta. Det kräver både nya skolor och mer plats i de befintliga. Under de kommande åren väntas Malmö få två till tre nya grundskolor varje år.

Text Johan Bentzel / Foto Peter Kroon

Solen strålar över skolgården, när Rådmansvångens skola i centrala Malmö invigs med tal, bandklippning, konfettiregn och barnsång. Den omarbetade texten till Pink Floyd’s ”Another Brick in the wall Pt. 2” säger allt:

– We will need our education!

Rådmansvångens skola inryms i före detta Pildammsskolan, en av flera lokaler som under en tid har använts till annan verksamhet men som Malmö stad nu återtar för skoländamål.

Skolan är också en av fyra nya grundskolor som invigs i höst. De övriga är Fågelbacksskolan, Tingdammsskolan och den nya delen av Rönnenskolan. Utbyggnaden omfattar totalt 1 675 skolplatser.

Historiskt hög elevökning

Det är en följd av att Malmö varje år växer med 5 000 invånare, varav många är barn, vilket ställer krav på den kommunala servicen. Även om cirka 15 procent väljer privata skolalternativ har antalet elever i Malmös kommunala grundskolor blivit 5 840 fler på fyra år.

– Vår uppgift är att se till att alla elever har tak över huvudet och en så bra skola som möjligt. Under de kommande fem åren kommer Malmö att få två till tre nya skolor varje år, säger Nedim Buri, chef på grundskoleförvaltningens enhet för lokalplanering.

Ökningen med nästan 1 500 individer i åldrarna 6–15 år per år fram till 2023, är historiskt hög och bedömningen är att det fortsätter så de kommande åren.

Befintliga skolor byggs om

Om tio år beräknas antalet individer i skolåldern ha ökat med drygt 6 000 barn, från dagens 37 500 till 43 500.

Redan i fjol och förrfjol invigdes Hyllievångsskolan och Gottorpsskolan, respektive Stapelbäddsskolan och Glasbruksskolan. Därutöver har befintliga skolor byggts om för att få plats med fler elever.

– Vi försöker såklart förtäta i våra befintliga lokaler. Det är ju det mest ekonomiskt hållbara. Men det kan vi inte göra i hur stor utsträckning som helst utan att det drabbar den pedagogiska verksamheten, säger Nedim Buri.

Bygger med extra marginal

Så kommunen måste även bygga nytt och bygga till stadens befintliga skolor. Tillfälliga lösningar i form av paviljonger vill man helst inte ha.

– Det är kostsamma investeringar som skrivs av på alldeles för kort tid, men på några få ställen har vi ändå fått ta till det, säger Nedim Buri.

I Malmö stads långsiktiga plan talas det om 7 400 nya skolplatser fram till år 2028.

– Det är fler än själva behovet och det är inte säkert att utbyggnaden blir så stor i slutänden, men det krävs en extra marginal för att ha beredskap för oförutsedda händelser, säger Nedim Buri.

Planerad grundskoleutbyggnad

2018:

 • Fågelbacksskolan (ny skola), +525 platser
 • Rönnenskolan (ombyggnation), +300 platser
 • Rådmansvångens skola etapp 1 (ny skola), +300 platser
 • Tingdammsskolan (ny- och ombyggnation), +175 platser
 • Högaholmsskolan (paviljongetablering), +50 platser

2019:

 • Stenkulaskolan (återtagande), +125 platser
 • Stenkulaskolan (ombyggnation), +50 platser
 • Mellersta Förstadsskolan (ny skola), +390 platser
 • Rörsjöskolan (ny byggnad), +225 platser
 • Rådmansvångens skola etapp 2, +150 platser
 • Hermodsdalsskolan (ny byggnad), + 75 platser
 • Limhamnsskolan (ny skola), +450 platser
 • Elinelundsskolan (ny skola), + 650 platser
 • Toftanässkolan (ny skola), +650 platser

2020:

 • Slottsstadens skola (ny- och ombyggnation), +200 platser
 • Neptuniskolan (ny skola), +550 platser
 • Munkhätteskolan (ombyggnation), +150 platser
 • Annebergsskolan (nybyggnation), + 300 platser

2021:

 • Högaholmsskolan (nybyggnation), +200 platser
 • Djupadalsskolan (ny- och ombyggnation), +75 platser
 • Malmö drottsskola (nybyggnation), +300 platser

2022:

 • Ny skola ej namngiven än, kvarteret Brännaren (ny skola), 630 platser
 • Ny skola ej namngiven, fastigheten Mölledalsskolan 1 (ny skola), +650 platser
 • Ny skola ej namngiven, Fosie kyrka (ny skola), platsantal ej angivet
 • Kungshögsskolan (ny- och ombyggnation), +175 platser
 • Ny skola ej namngiven, Hyllie, +650 platser

2023–2028:

 • Ny skola ej namngiven (högstadium), Hyllie, + 650 platser
 • Ny skola ej namngiven, FÖP Nyhamnen, +650 platser
 • Ny skola ej namngiven, Segevångsområdet, +525 platser
 • Ny skola ej namngiven, FÖP Kirseberg, +650 platser
 • Ny skola ej namngiven, kvarteret Altanen, +650 platser
 • Ny skola ej namngiven, kvarteret Fodret i Tygelsjö, +650 platser

 

Rådmansvångens skola invigs med sång av eleverna själva. Skolan byggdes redan på 1920-talet som Malmö kommunala mellanskola och blev drygt 20 år senare Johannes samrealskola, för att senare byta namn till Pildammsskolan. Efter att ha använts till annan verksamhet ett tag har den nu blivit skola igen, först för mellanstadieelever och på sikt för högstadiet.

Senast ändrad:

sv