$left
$middle

"Ofta är vi de första som får veta det, kanske till och med före familjen, och ofta har det gått väldigt lång tid utan att man har tagit tag i det", säger en av Malmö stads budget- och skuldrådgivare Tomas Sandin.

Goda råd visar vägen ut ur skuldfällan

Sms-lån, spelskulder eller dålig koll på hushållskassan – orsakerna till att man hamnar i en ekonomisk skuldsituation är många, oavsett om man är välavlönad eller arbetslös. Budget- och skuldrådgivningen hjälper Malmöbor att få ordning på ekonomin.

Text Johan Bentzel /Illustration Rebecca Tencic

Att tv-programmet ”Lyxfällan” är inne på sin 25:e säsong och inte verkar ha ett slut i sikte är ett tydligt tecken i tiden. Det är många som behöver hjälp att ta sig ur situationer, om det så rör sig om moderna sms-lån som har vuxit en ur händerna, spelskulder eller en 20 år gammal skuld som tycks omöjlig att bli av med.

Malmö stads kostnadsfria budget- och skuldrådgivning har öppen mottagning på Fänriksgatan 1, varje helgfri onsdag mellan klockan 9–12 och 13–16. Här arbetar fem personer på heltid med budget- och skuldrådgivning, samt ytterligare en på halvtid.

Skamkänslor i onödan

Till skillnad från ”Lyxfällan” staplar de inte pizzakartonger på hög eller bjuder på andra spektakulära tv-trick, men råden de ger är minst lika givande.

– Ju mer information man har med sig när man kommer, desto bättre är det. Då blir det lättare för oss att få en bild av vad vi kan hjälpa till med, säger budget- och skuldrådgivaren Tomas Sandin.

– Att vara skuldsatt är för många väldigt skamfyllt. Ofta är vi de första som får veta det, kanske till och med före familjen, och ofta har det gått väldigt lång tid utan att man har tagit tag i det.

Vägledning inför skuldsanering

I genomsnitt dyker 35 besökare upp varje onsdag – och ingen är den andra lik. Vissa är arbetslösa och lever på försörjningsstöd, andra har välavlönade jobb, men alla förenas av en skuldbörda som allvarligt belastar deras ekonomi.

– En del kommer hit och tänker att om de bara får en struktur och en budget så går problemet att lösa. Men det är inte alltid som det räcker. Om man varje månad ska betala 15 000 och bara har 10 000 i inkomst så kommer det ju alltid att saknas 5 000, konstaterar Tomas Sandin.

Då kan skuldsanering vara ett alternativ. Det är en åtgärd som Kronofogden beslutar om och som något förenklat innebär att man under en femårsperiod betalar en fast summa varje månad för att därefter bli helt skuldfri. Summan justeras efter betalningsförmåga och kan därför i vissa fall bli noll kronor.

Hjälp med grundproblemet

Tomas Sandin betonar att budget- och skuldrådgivningen gärna bistår med hjälp under hela processen:

– Vi kan förklara hur det går till och vad som krävs. En stabil ekonomisk situation ökar chansen. Vi stoppar ingen från att ansöka, men har man väl fått en skuldsanering så är det väldigt svårt att få en till.

– Om man inte har kontroll över sin ekonomi och det ständigt kommer in nya skulder kan det därför vara bättre att vänta och istället få stöd att komma till rätta med grundproblemet först.

Fakta/ Skuldsanering hos Kronofogden

  • Efter en lagändring för två år sedan blev det lättare att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Förut behövde man själv ange sina exakta skulduppgifter. Nu räcker det med en uppskattning, eftersom utredningsansvaret ligger hos borgenären.
  • Det har lett till att fler ansöker men också att utredningstiden har fördubblats.
  • Kronofogden tar hänsyn till en lång rad faktorer och i slutänden är det helhetsbilden som avgör.
  • Om det finns skäl att gå vidare är inledande av skuldsanering det första steget, då ett förslag till betalningsplan tas fram, och nästa steg är själva skuldsaneringen.
  • Från ansökan till steg ett tar det i dag vanligtvis sju månader.

 

Malmöinitiativ sänkte facklig medlemsavgift för skuldsatta

Malmös budget- och skuldrådgivning tog initiativet tillsammans med kollegorna i Lund och Halmstad: att kontakta alla svenska fackförbund och uppmana till rabatt på medlemsavgiften för personer som stod inför utmätning eller skuldsanering.

− De fick inte någon rabatt på medlemsavgiften till fackförbunden, trots att denna grupp ofta lever på existensminimum under lång tid, förklarar Jonas Bondesson, budget- och skuldrådgivare i Malmö stad.

Sedan tidigare kan bland annat föräldralediga, sjukskrivna eller arbetslösa personer få sänkt fackföreningsavgift. Men gruppen skuldsatta har hittills inte haft samma möjlighet.

25 fackförbund, hälften av de kontaktade organisationerna, tog budget- och skuldrådgivarna på orden och såg över avgifterna. Ytterligare fem förbund ska prova frågan på kommande årskongresser och nio andra fackförbund arbetar med initiativet.

− Månadsavgiften till fackförbund är svår att prioritera i förhållande till hyra, el och barnomsorg när man är skuldsatt. Men ett medlemskap är nog så viktigt för den här utsatta gruppen, särskilt eftersom vem som helst kan hamna i skuld, säger Jonas Bondesson.

 

 

Senast ändrad: