$left
$middle

Per-Erik Ebbeståhl möter media tillsammans med Polisen dagarna efter skotten i Möllevången.

”Det är viktigt att vi står enade”

Polisen har utlyst ”särskild nationell händelse” efter skotten i Möllevången i november. Per-Erik Ebbeståhl är ledningsstrateg i stadsdirektörens stab och det är hans uppgift att bland annat se till att samverkan mellan kommunen och polisen fungerar.

Text Lisa Appelqvist & foto Carolin Sjöholm

Narkotikahandeln är en stor bidragande orsak bakom det grova kriminella våldet i Malmö.

– När polisen nu fokuserar extra på den öppna droghandeln så påverkas de här miljöerna och människorna som rör sig där. Då är det viktigt att det kommunala möter upp.

Rent konkret innebär det till exempel att stadens socialarbetare blir ännu mer aktiva i de områden som är aktuella. En särskild styrgrupp är tillsatt som står i regelbunden kontakt med polisens stab för att snabbt kunna följa upp och delta i de olika insatserna.

– Det är viktigt att vi tillsammans med polisen har samma målbild. Men även att Malmöborna står enade i det här, säger Per-Erik Ebbeståhl.

Tryggheten subjektiv

Malmö har aldrig haft så få anmälda brott som i dag. Och de årliga mätningarna visar att Malmöbornas upplevda trygghet ökar.

– Men de här allvarliga händelserna som har ägt rum nu påverkar hur människor känner sig, säger Per-Erik Ebbeståhl.

Trygghet är en subjektiv känsla. Den bottnar i vilken tillit man har till sin egen förmåga att skydda sig, men även till samhällets förmåga att säkerställa ens säkerhet, tillit till polis och att socialtjänsten fungerar.

– Även saker som en bra relation med sina grannar spelar in, konstaterar Per-Erik Ebbeståhl.

Förtroende och tillit

Ramen är att bygga förtroende mellan människor och institutioner i samhället, och basen för hela det arbetet är tillgång till jobb, bostad och fungerande skolgång.

– Där är det viktigt att vi har en tydlig struktur i det kommunala arbetet. Alltifrån styrsystemet CTC där vi jobbar utifrån våra ungas uttryckta behov, till den fysiska stadsmiljön med belysning och trygghetskameror, men även med direkta insatser mot kriminell verksamhet, säger Ebbeståhl.

Samverkan med Malmöborna

2011 genomfördes ”Svarta Malmö”-kampanjen för första gången. Miljöförvaltning, brandskyddsmyndigheten, polisen och skatteverket började göra samlade tillslag mot svartklubbar, illegal tobaksförsäljning och annan verksamhet som i själva verket fungerar som tvätt-
inrättningar för pengar från drogförsäljning.

I dag har de här gemensamma insatserna kopierats nationellt. Här hemma går arbetet numera under namnet ”Tryggare Malmö” och om liggande budgetförslag klubbas igenom så kommer modellen att bli permanent i staden.

– Det som bevisligen fungerar väldigt bra är när alla olika myndigheter samverkar och gör samlade insatser. Och här kan Malmöborna bidra. För de här personerna är multikriminella, konstaterar Per-Erik Ebbeståhl.

– För det första, köp inte droger. Är du vuxen, prata med dina barn eller ungdomar i din närhet om vilka konsekvenser som droghandeln har.

– För det andra, be om kvitto. När du klipper dig, tvättar bilen, köper billig mat – be om kvitto. Då säkerställer du att pengarna inte går till våldet.

Läs mer i senaste Vårt Malmö

Runtom i Malmö pågår ett ständigt trygghets- och brottsförebyggande arbete – på skolor, fritidsgårdar, inom polis, socialtjänst och kulturverksamhet. Men även genom direkta interventioner mot de kriminella.

Läs de övriga artiklarna om ett tryggare Malmö – och hur viktigt ditt samhällsbidrag som Malmöbo är – i decembernumret av Vårt Malmö som du hittar i listan här bredvid.

Statistik Malmö

Bekräftade skjutningar i polisområde Malmö (2019 t o m 11/11):

• Tillfällen utan personskador

2017: 23

2018: 23

2019: 12

• Dödade personer

2017: 7

2018: 12

2019: 5

• Skadade personer (alltifrån skråmor till allvarlig kroppsskada)

2017: 35

2018: 14

2019 :13

Sprängningar

• Anmälda händelser där sprängmedel använts.

2017: 58

2018: 45

2019: 29

Läs mer på polisen.se

Senast ändrad:

sv