$left
$middle

Sege Park i Kirseberg formas just nu till Malmös spjutspetsområde för delningsekonomi. Vad är du beredd att dela med andra, för miljön och klimatets skull? Cykeln, tvättmaskinen, vardagsrummet eller kanske tandborsten?

Stort internationellt intresse för Sege Park

Det gamla Östra sjukhusområdet i Malmö förvandlas just nu till ett nytt bostadsområde. Sege Park ska bli en grön stadsdel, präglad av social hållbarhet och delningsekonomi. Planerna formas till stor del i en dialog mellan Malmö stad och 13 olika byggherrar. Här ska Malmö få närmare 1000 nya bostäder.

Text Magnus Erlandsson & foto Miriam Preis

Det framtida bostadsområdet i Kirseberg anses redan vara en förebild när det gäller hållbarhet genom delningsekonomi. I samband med den internationella konferensen ”Sharing Cities Summit” i Malmö träffades delningsexperter från hela världen för att lära av varandra.

Över 150 deltagare – byggherrar, arkitekter, ingenjörer, miljövetare och andra stadsplanerare – sammanstrålade i en av byggnaderna på det gamla sjukhusområdet i Sege Park för att ta del av både föreläsningar och utställningar.

Alla delar av samhället

Oscar Pelin är projektledare för Sharing Cities Malmö och lite av spindeln i nätet för detta nytänkande exploateringsprojekt:

– Delningsekonomi handlar om att kombinera det sociala med det miljömässiga. Målet är att minska på både boende- och levnadskostnader, samtidigt som man minskar det ekologiska fotavtrycket, säger han under en paus på konferensen.

Idéarbetet med Sege Park inleddes redan 2015 då Malmö stad bjöd in till en innovationstävling med fokus just på delningsekonomi.

19 bidrag ledde fram till en utstakad riktning som de inbjudna byggherrarna var tvungna att ta hänsyn till.

– Vi gick ut väldigt brett i tävlingen. Inte bara till arkitekter. För vi förstod att om vi ska lösa de här problemen, så är vi tvungna att skaffa oss en bred kunskap från alla delar av samhället.

13 byggherrar ansökte om markanvisning, däribland Serneke, Bo Klok, MKB och Trianon, men även boendekollektivet Röda Oasen.

– Vi vill visa att det går att bygga bra och billigt när man inte eftersträvar vinstmarginaler. De pengarna kan vi nu istället lägga på detaljer som höjer kvaliteten och gynnar miljön, säger Ludvig Haak som är drivande i boendekollektivet Röda Oasen.

Tillsammansskap

Enligt planen ska det ingå 16 lägenheter i kollektivet, de flesta lite mindre till storleken eftersom huset ska få många gemensamhetsytor.

– Här talar man mycket om tillsammansskap. Att för att lyckas med hållbarhetsmålen måste man jobba tillsammans mot gemensamma mål. För oss blir det självklart eftersom vi inte bara bygger tillsammans utan även ska bo i huset ihop efteråt, säger Ludvik Haak.

Fakta/Sege Park

  • På området låg tidigare Östra sjukhuset som fram till 1995 bedrev psykiatrisk vård.
  • Området är cirka 25 hektar stort.
  • De flesta byggnaderna är från 1930-talet då sjukhuset uppfördes. Då skapades också den parkmiljö som är karakteristisk för området.
  • De senaste åren har flera förskolor och grundskolor etablerats i Sege Park och några av byggnaderna har omvandlats till studentbostäder.
  • I de modernare byggnaderna i södra delen av området finns bland annat en vårdcentral.

Senast ändrad:

sv