$left
$middle

Följ myndigheternas rekommendationer. Det är det viktigaste budskapet nu. På så sätt begränsar vi att utsätta våra sjuka och svaga för smittorisk. Foto: Nathan Dumlao

Rekommendationer i coronatider

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 är mitt ibland oss och påverkar det mesta just nu. Malmö stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

Text Magnus Erlandsson

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och när det gäller att motverka spridningen av viruset är det på individnivå rätt så lite som begärs av oss egentligen: håll dig uppdaterad, följ myndigheternas rekommendationer och visa omtanke.

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Blir du sjuk och inte behöver vård – stanna hemma för att undvika att smitta andra.

Avstå från sociala kontakter som inte är absolut nödvändiga och kanske framför allt, låt bli att hälsa på äldre och sjuka.

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor under en tid framöver.

Försöker ligga steget före

Malmö stad har följt utvecklingen av viruset ända sedan årsskiftet. I mitten av mars, i samband med att risknivån för spridningen höjdes, tillsattes en särskild operativ ledningsorganisation för allt som berör och påverkas av coronaviruset. Gruppen har sedan dess träffats dagligen för att hantera akuta situationer och kunna ta snabba beslut.

Malmö stads ledningsstrateg, Per-Erik Ebbeståhl, sitter med i gruppen:

– Vi försöker hela tiden ligga steget före. Lägga upp scenarier på vad som kan hända i framtiden så vi har en plan för hur vi ska agera vid olika utfall, säger han.

Ledningsgruppen har tagit fram en huvudstrategi för hur kommunens arbete ska prioriteras tills vidare. Den består av tre punkter:

• Säkerställa driften av samhällsviktiga verksamheter.

• Skydda särskilda riskgrupper, som äldre och sjuka, från att drabbas av covid-19.

• Motverka spridning av sjukdomen covid-19 generellt.

Särskild telefonlinje

Gisela Öst är förvaltningsdirektör för hälsa-, vård- och omsorg. Hon poängterar vikten av att vi nu värnar om de grupper som är mest sårbara för viruset, alltså de gamla.

– Vi vill finnas till hands och svara på de frågor vi kan reda ut. Nu måste alla hjälpas åt. Vi har upprättat en särskild telefonlinje där oroliga och anhöriga kan ställa frågor om hur man bör agera i olika situationer, säger Gisela Öst.

• Är du orolig anhörig till en senior? En anhöriglinje har öppet mellan klockan 8–16.30, Du når den via Kontaktcenter, tel: 040–34 10 00.

• Läs Malmö stads information och senaste uppdateringar på malmo.se/corona

Fakta

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen:

• Stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber. Även vid lindriga symtom.

• Avstå från besök på äldreboenden eller sjukhus.

• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

• Hosta och nys i armvecket.

• Undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

• Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor under en tid framöver.

• Läs rekommendationer och senaste nytt på regeringens krisinformation 

• Följ råden för egenvård på 1177.se

Fakta

Andra bra aktiviteter eller sådant som bara håller humöret uppe:

• Stötta personer i karantän och de som arbetar inom samhällsviktiga funktioner – handla åt dem, fixa käk, gå ut med deras hund, sköt praktiska saker och passa deras barn.

• Gynna det lokala närings- och kulturlivet så mycket du kan och har möjlighet till.

• Isolering kan vara tärande. Hör av dig till vänner, så en signal till nära och kära. Boka in digitala fikapauser med kollegor och vänner.

• Skapa lokala nätverk på sociala medier för att underlätta samarbete.

Senast ändrad:

sv